14h:33 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Trung Đồng

15h:54 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Trung Đồng
2. Năm thành lập: 1933
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2006
4. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.625 m2
7. Số tín hữu: 2.670
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Từ thiện
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ GIANG SƠN

1. Tên gọi: Giáo họ Giang Sơn
2. Năm thành lập: 1838
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1919
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 910 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ:Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 2.168
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGHỆ HÀ

1. Tên gọi: Giáo họ Nghệ Hà
2. Năm thành lập: 1914
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 360 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Matthia
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Matthia
7. Số tín hữu: 33
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006 - 2009
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.625 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 422
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ VÂN HÀ

1. Tên gọi: Giáo họ Vân Hà
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 43
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm