14h:10 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Trung Đồng

15h:54 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TRUNG ĐỒNG

Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Trung Đồng
2. Năm thành lập: 1933
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2006
4. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ, Mẹ Thiên Chúa
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.625 m2
7. Số tín hữu: 3.203
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 02
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Từ thiện
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ GIANG SƠN

1. Tên gọi: Giáo họ Giang Sơn
2. Năm thành lập: 1838
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1919
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 910 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ:Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 2.168
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGHỆ HÀ

1. Tên gọi: Giáo họ Nghệ Hà
2. Năm thành lập: 1914
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 360 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Matthia
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Matthia
7. Số tín hữu: 33
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006 - 2009
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.625 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 422
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ VÂN HÀ

1. Tên gọi: Giáo họ Vân Hà
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 43
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Uy Đức
Giáo xứ Uy Đức
Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm