13h:33 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Uy Đức

15h:54 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ UY ĐỨC

Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Uy đức
2. Năm thành lập: 1949
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1993
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 1.284 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/3)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
7. Số tín hữu: 959
8. Số giáo họ: 02
9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Thánh Têrêsa
- Hội Kèn
- Ban Giáo lý
- Giới trẻ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÍCH THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Bích Thượng
2. Năm thành lập: 1938
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 533 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng
6. Tước hiệu nhà thờ: Têrêsa Hài Đồng
7. Số tín hữu: 400
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1936
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1993
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.284 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 550
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Giáo hạt Đồng Chưa khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Giáo xứ Mưỡu Giáp: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 133 em
Sáng Chúa Nhật XXVI Thường Niên, ngày 27.9.2020, tất cả các con dân giáo xứ Mưỡu Giáp vui mừng rộn ràng khác hơn so với các Chúa Nhật khác, vì hôm nay Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến, nguyên Giám mục Giáo phận đã nhận lời mời của Cha xứ Vicente, về chủ sự Thánh lễ
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm