12h:59 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Uy Đức

15h:54 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ UY ĐỨC

Xã Gia Hòa, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Uy đức
2. Năm thành lập: 1949
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 1993
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 1.284 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/3)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
7. Số tín hữu: 1.009
8. Số giáo họ: 02
9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Thánh Têrêsa
- Hội Kèn
- Ban Giáo lý
- Giới trẻ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÍCH THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Bích Thượng
2. Năm thành lập: 1938
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2002
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 533 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Têrêsa Hài Đồng
6. Tước hiệu nhà thờ: Têrêsa Hài Đồng
7. Số tín hữu: 400
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1936
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1993
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.284 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
7. Số tín hữu: 550
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm