12h:43 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Uy Tế

15h:53 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ UY TẾ

Xã Gia Hưng, Gia Viễn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Uy tế
2. Năm thành lập: 1926
3. Năm xây dựng nhà thờ (hiên tại): 2011
4. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3.000 m2
5. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
7. Số tín hữu: 493
8. Số giáo họ: 07
9. Số giáo họ có nhà thờ: 04
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 03
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân cô
- Hội Thánh Têrêsa
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Hội Kèn đồng
- Hội Bát âm
- Ban Giáo lý
- Hội Thánh Anna
- Hội Thánh Giá

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÌNH KHANG

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Khang
2. Năm thành lập: 1929
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 360 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 140
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ ĐỒI CỐC

1. Tên gọi: Giáo họ Đồi Cốc
2. Năm thành lập: 1924
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.000 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Suy Tôn Thánh Giá Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Suy Tôn Thánh Giá Chúa
7. Số tín hữu: 240
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ LIÊN PHƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Liên Phương
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2000
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.680 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
7. Số tín hữu: 625
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ MỸ VẠN

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Vạn
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 82
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGỌC BA

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Ba
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 200 m2
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:  
7. Số tín hữu: 110
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ NGỌC NHỊ

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Nhị
2. Năm thành lập: ?
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có
5. Bổn mạng giáo họ: chưa có
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 16
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ SƠN DƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Sơn Dương
2. Năm thành lập: 1918
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.440 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Núi Camêlô
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Núi Camêlô
7. Số tín hữu: 297
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Liên Phương
Giáo xứ Liên Phương
Địa chỉ: Thôn Liên Phương, xã Gia Thủy, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Antôn
Địa chỉ: Thôn Phong Tĩnh, xã Gia Phong, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Chưa
Giáo xứ Đồng Chưa
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lãng Vân
Giáo xứ Lãng Vân
Xã Gia Lập, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Giáo xứ Mưỡu Giáp
Xã Gia Xuân, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Thủy
Giáo xứ Mỹ Thủy
Xã Gia Thịnh, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Lai
Giáo xứ Phúc Lai
Xã Sơn Lai, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trung Đồng
Giáo xứ Trung Đồng
Xã Gia Trung, Gia Viễn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT ĐỒNG CHƯA
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm