3h:26 (GMT+7) - Thứ hai, 20/09/2021 Theo dõi MXH:

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ..." (Ga 6,24-35)

Giáo xứ Áng Sơn

17h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ÁNG SƠN

Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Binh

1. Tên gọi: Giáo xứ Áng Sơn
2. Năm thành lập: 1920
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 1996
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.000m2
7. Số tín hữu: 2.446
8. Số giáo họ: 5
9. Số họ có nhà thờ: 3
10. Số họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Ban Giúp Lễ
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ÁNG NGŨ

1. Tên gọi: Giáo họ Áng Ngũ
2. Năm thành lập: 1920
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ:
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 42
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ ĐẠI ÁNG

1. Tên gọi: Giáo họ Đại Áng
2. Năm thành lập: 1906
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1927 (cũ), 2002 (mới)
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse (19/03)
7. Số tín hữu: 890
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ NHÂN LÝ

1. Tên gọi: Giáo họ Nhân Lý
2. Năm thành lập: 1919
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 252m2
5. Bổn mạng giáo họ:
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 70
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ QUÁN VINH

1. Tên gọi: Giáo họ Quán Vinh
2. Năm thành lập: 1850
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2300m2
5. Bổn mạng giáo họ:
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 160
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1840
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1996
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 10000m2
5. Bổn mạng giáo họ: Chúa Kitô Vua
6. Tước hiệu nhà thờ: Chúa Kitô Vua
7. Số tín hữu: 1284
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Giáo lý viên

 (Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tam Điệp
Giáo xứ Tam Điệp
Tổ 1- Phường Tân Bình- Tp. Tam Điệp- Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ninh Bình
Giáo xứ Ninh Bình
Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ An Ngải
Giáo xứ An Ngải
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Bài
Giáo xứ Đồng Bài
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hào Phú
Giáo xứ Hào Phú
Xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoàng Mai
Giáo xứ Hoàng Mai
Xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ La Vân
Giáo xứ La Vân
Xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm