2h:14 (GMT+7) - Thứ hai, 20/09/2021 Theo dõi MXH:

"Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ..." (Ga 6,24-35)

Giáo xứ Ninh Bình

17h:28 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ NINH BÌNH

Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Ninh Bình
2. Năm thành lập: 1899
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2006
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ trên 6.000m2
7. Số tín hữu: 2.100
8. Số giáo họ: 4
9. Số họ có nhà thờ: 4
10. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Hội Trống
- Ban Giúp lễ
- Ban Giáo lý
- Ban Giới trẻ

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HƯƠNG THỊNH

1. Tên gọi: Giáo Họ Hương Thịnh
2. Năm thành lập: 1998
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 808m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
7. Số tín hữu: 40
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ YÊN PHÚC

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Phúc
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1934
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8000m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Luca
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Luca
7. Số tín hữu: 452
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống
- Ban giúp lễ
- Giáo lý viên
- Giới trẻ


GIÁO HỌ THIỆN MỸ

1. Tên gọi: Giáo họ Thiện Mỹ
2. Năm thành lập: 1876
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2004
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1750m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô (25/01)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô (25/01)
7. Số tín hữu: 560
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban giúp lễ
- Giáo lý viên
- Giới trẻ


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 6000m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
7. Số tín hữu: 1000
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tam Điệp
Giáo xứ Tam Điệp
Tổ 1- Phường Tân Bình- Tp. Tam Điệp- Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ An Ngải
Giáo xứ An Ngải
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Áng Sơn
Giáo xứ Áng Sơn
Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Bài
Giáo xứ Đồng Bài
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hào Phú
Giáo xứ Hào Phú
Xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoàng Mai
Giáo xứ Hoàng Mai
Xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ La Vân
Giáo xứ La Vân
Xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm