6h:59 (GMT+7) - Thứ năm, 13/08/2020 Theo dõi MXH:

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy"... (Mt 14,22-33)

Giáo xứ Tam Điệp

16h:56 (GMT+7) - Thứ sáu, 10/07/2020

GIÁO XỨ TAM ĐIỆP

Tổ 1- Phường Tân Bình- Tp. Tam Điệp- Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tam Điệp
2. Năm thành lập: 10/7/2010
3. Bổn mạng Giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (08/12)
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2016
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội
6. Diện tích khuôn viên Giáo xứ trên 9.924m2
7. Số tín hữu: 1671
8. Số giáo họ: 8
9. Số họ có nhà thờ: 1
10. Các Hội đoàn:

- Giới Gia trưởng
- Giới Hiền mẫu
- Giới Trẻ
- Thiếu nhi Thánh Thể- Xứ đoàn Gio-an Bao-ti-xi-ta Đinh Văn Thanh
- Ca Đoàn
- Hội Bát Âm
- Hội Mân côi
- Hội Legio
- Ban Giúp lễ
- Ban Giáo lý
- Ban Bác ái Xã hội

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TÂN ĐIỆP

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Điệp
2. Năm thành lập: 1995
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gio-an Bao-ti-xi-ta
6. Tước hiệu nhà thờ:

7. Số tín hữu: 220
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo Họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2016
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 9.924m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Ma-ri-a Hồn Xác Lên Trời (15/8)
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 215

8. Các hội đoàn:

- Hội Mân Côi
- Hội Gia Trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ QUẢNG SƠN

1. Tên gọi: Giáo họ Quảng Sơn
2. Năm thành lập: 2010
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:

5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su (01/10)
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 115
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ YÊN THỊNH

1.Tên gọi: Giáo họ Yên Thịnh
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ: 1934, chỉ còn lại móng cũ nhà thờ
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3600m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 130
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân Côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ KHÁNH NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Khánh Ninh
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vinh-sơn
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 274
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ KHANG NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Khang Ninh
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 342
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi

- Hội Legio


GIÁO HỌ PHÚ KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Phú Khê
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 184
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ VĨNH KHƯƠNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vĩnh Khương
2. Năm thành lập:
3. Năm xây dựng nhà thờ:
4. Diện tích khuôn viên giáo họ:
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/5)
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 191
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi 

(Thống kê tháng 7 năm 2020)

16h:56 (GMT+7) - Thứ sáu, 10/07/2020   |   Lượt xem: 294
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Ninh Bình
Giáo xứ Ninh Bình
Phường Thanh Bình, Thành phố Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ An Ngải
Giáo xứ An Ngải
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Áng Sơn
Giáo xứ Áng Sơn
Xã Ninh Hòa, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Bài
Giáo xứ Đồng Bài
Xã Quảng Lạc, Nho Quan, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hào Phú
Giáo xứ Hào Phú
Xã Khánh Phú, Yên Khánh, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoàng Mai
Giáo xứ Hoàng Mai
Xã Ninh An, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ La Vân
Giáo xứ La Vân
Xã Ninh Giang, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Giáo xứ Thiện Dưỡng
Xã Ninh Vân, Hoa Lư, Ninh Binh
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm