6h:32 (GMT+7) - Chủ nhật, 31/05/2020 Theo dõi MXH:

"Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế" (Mt 28,20)

Giáo xứ Hảo Nho

15h:25 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ HẢO NHO

Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hảo Nho
2. Năm thành lập: 1629
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1893
5.Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 13.875m2
7. Số tín hữu: 1.254
8. Số giáo họ: 09
9. Số họ có nhà thờ: 07
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

-  Hội Gia trưởng
-  Hội Mân côi
-  Ca đoàn
-  Ca đoàn Nhi đồng
-  Hội Kèn đồng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM VÒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Vòng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.421m2
7. Số tín hữu: 101
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ MAI LỄ

1. Tên gọi: Giáo họ Mai Lễ
2. Năm thành lập: 1630
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1927
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 6.021m2
7. Số tín hữu: 178
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NGỌC LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Ngọc Lâm
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 720m2 đất canh tác
7. Số tín hữu: 08
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ NHÂN PHẨM

1. Tên gọi: Giáo họ Nhân Phẩm
2. Năm thành lập: 1664
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1664
xây lại: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.270m2
7. Số tín hữu: 50
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ QUẢNG CÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Quảng Công
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Thiên Thần Micae
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1912
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Thiên Thần Micae
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: m2
7. Số tín hữu: 109
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ QUẢNG THÀNH

1. Tên gọi:

2. Năm thành lập

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1664
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1893
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 333
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn đồng


GIÁO HỌ THƯỢNG GIÁP

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Giáp
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: không có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 960m2 đất canh tác
7. Số tín hữu: 50
8. Các hội đoàn: (trực thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRI ĐIỀN

1. Tên gọi: Giáo họ Tri Điền
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Truyền Tin
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1887
5. Tước hiệu nhà thờ: Truyền Tin
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.868m2
7. Số giáo dân: 305 nhân danh
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca đoàn

 (Thống kê tháng 8 năm 2010)

15h:25 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020   |   Lượt xem: 212
CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÁT DIỆM
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm