23h:12 (GMT+7) - Thứ hai, 22/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phát Diệm

15h:28 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHÁT DIỆM

Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Diệm
 2. Năm thành lập: 1854
 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
 4. Năm xây dựng nhà thờ: 1891
 5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
 6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.000m2
 7. Số tín hữu: 4.698
 8. Số giáo họ:11
 9. Số họ có nhà thờ: 11
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn giáo xứ
- Giới trẻ & Ca đoàn Giới trẻ
- Ca đoàn Nhi đồng
- Hội Kèn đồng
- Ban Truyền giáo
- Ban Trật tự
- Ban Giúp lễ
- Ban Giáo lý
- Hội Lòng Chúa Thương Xót
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Gia đình cùng theo Chúa
- Hội Thăng tiến hôn nhân

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HIẾU SINH

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Sinh
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 456m2
7. Số tín hữu: 115
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHÁT NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Ngoại
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1880
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 13.000m2
7. Số Tín hữu: 775
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ PHÁT THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Thượng
2. Năm thành lập: 1854
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Simon Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1885
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Simon
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4866,5m2
7. Số tín hữu: 462
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ca đoàn Gia trưởng
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Bát âm
- Hội Trống
- Hội Truyền giáo
- Giới trẻ


GIÁO HỌ PHÁT TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Trung (họ trị sở)
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
4.  xây dựng nhà thờ: (không có nhà thờ)
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Nữ Vương
(sử dụng Nhà Thờ Đá)
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 500m2
7. Số tín hữu: 1.500
8. Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Ngoại
2. Năm thành lập: 1929
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Ignatio
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Ignatio
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.300m2
7. Số tín hữu: 215
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1923
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.573m2
7. Số tín hữu: 547
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ THƯỢNG KIỆM

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Kiệm
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2095m2
7. Số tín hữu: 453
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi

 


GIÁO HỌ TỰ TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Tự Tân (Tân Hạ)
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giacôbê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.640m2
7. Số tín hữu: 381
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ VINH HẠ

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Hạ
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1889 và Đại tu năm: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.966,1m2
7. Số tín hữu: 300
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ


GIÁO HỌ VINH NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Ngoại
2. Năm thành lập: 1913
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.240m2
7. Số tín hữu: 179
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Truyền giáo


GIÁO HỌ VINH TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.320m2
7. Số tín hữu: 291
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Truyền giáo
- Hội Thăng tiến tôn thân
- Hội Lòng Chúa Thương Xót

(Thống kê tháng 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÁT DIỆM
Giáo xứ Hoài Lai hân hoan đón cha tân chính xứ Giuse
Giáo xứ Hoài Lai hân hoan đón cha tân chính xứ Giuse
Giáo xứ Phương Thượng: Niềm vui hai trong một
Giáo xứ Phương Thượng: Niềm vui hai trong một
Giáo xứ Trì Chính hân hoan chào đón cha tân chính xứ Phaolô
Giáo xứ Trì Chính hân hoan chào đón cha tân chính xứ Phaolô
Giáo xứ chính toà Phát Diệm: Niềm vui đón cha tân chính xứ Vinhsơn & cha phó xứ Giuse
Giáo xứ chính toà Phát Diệm: Niềm vui đón cha tân chính xứ Vinhsơn & cha phó xứ Giuse
Giáo xứ Hoài Lai: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Hoài Lai: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Thánh lễ Tạ ơn công bố thành lập giáo xứ Tri Điền và bổ nhiệm Cha tân chính xứ
Thánh lễ Tạ ơn công bố thành lập giáo xứ Tri Điền và bổ nhiệm Cha tân chính xứ
Giáo xứ Trì Chính: Điểm kết một vòng thăm viếng mục vụ
Giáo xứ Trì Chính: Điểm kết một vòng thăm viếng mục vụ
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo họ độc lập Tri Điền
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo họ độc lập Tri Điền
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Hảo Nho
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Hảo Nho
Đức cha Phêrô thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Bình
Đức cha Phêrô thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Bình
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Phát Vinh
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Phát Vinh
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo xứ Bình Sa
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo xứ Bình Sa
Hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Giáo xứ Hoài Lai - niềm vui ba trong một
Giáo xứ Hoài Lai - niềm vui ba trong một
Giáo họ Phương Trung – giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm Nhà thờ và làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua
Giáo họ Phương Trung – giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm Nhà thờ và làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua
Giáo xứ Bình Sa: đại tu và nâng cấp nhà thờ
Giáo xứ Bình Sa: đại tu và nâng cấp nhà thờ
Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ
Giáo Xứ Yên Bình: Thánh lễ Tạ ơn làm phép viên đá góc tường
Giáo Xứ Yên Bình: Thánh lễ Tạ ơn làm phép viên đá góc tường
Giáo họ Phát Tân-giáo xứ Phát Vinh: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới
Giáo họ Phát Tân-giáo xứ Phát Vinh: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới
Trang sử mới của giáo xứ Trì Chính: Thánh lễ cung hiến thánh đường 06.05.2021
Trang sử mới của giáo xứ Trì Chính: Thánh lễ cung hiến thánh đường 06.05.2021
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm