7h:35 (GMT+7) - Thứ bẩy, 1/04/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phát Diệm

15h:28 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHÁT DIỆM

Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Diệm
 2. Năm thành lập: 1854
 3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
 4. Năm xây dựng nhà thờ: 1891
 5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
 6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 23.000m2
 7. Số tín hữu: 5.218
 8. Số giáo họ:11
 9. Số họ có nhà thờ: 11
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn giáo xứ
- Giới trẻ & Ca đoàn Giới trẻ
- Ca đoàn Nhi đồng
- Hội Kèn đồng
- Ban Truyền giáo
- Ban Trật tự
- Ban Giúp lễ
- Ban Giáo lý
- Hội Lòng Chúa Thương Xót
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Gia đình cùng theo Chúa
- Hội Thăng tiến hôn nhân

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ HIẾU SINH

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Sinh
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 456m2
7. Số tín hữu: 115
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHÁT NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Ngoại
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1880
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 13.000m2
7. Số Tín hữu: 775
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ PHÁT THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Thượng
2. Năm thành lập: 1854
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Simon Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1885
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Simon
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4866,5m2
7. Số tín hữu: 462
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ca đoàn Gia trưởng
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Bát âm
- Hội Trống
- Hội Truyền giáo
- Giới trẻ


GIÁO HỌ PHÁT TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Trung (họ trị sở)
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
4.  xây dựng nhà thờ: (không có nhà thờ)
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Nữ Vương
(sử dụng Nhà Thờ Đá)
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 500m2
7. Số tín hữu: 1.500
8. Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Ngoại
2. Năm thành lập: 1929
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Ignatio
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Ignatio
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.300m2
7. Số tín hữu: 215
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Trung nam


GIÁO HỌ PHƯƠNG TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Phương Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1923
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.573m2
7. Số tín hữu: 547
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ THƯỢNG KIỆM

1. Tên gọi: Giáo họ Thượng Kiệm
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2095m2
7. Số tín hữu: 453
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi

 


GIÁO HỌ TỰ TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Tự Tân (Tân Hạ)
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giacôbê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 8.640m2
7. Số tín hữu: 381
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ VINH HẠ

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Hạ
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1889 và Đại tu năm: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.966,1m2
7. Số tín hữu: 300
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ


GIÁO HỌ VINH NGOẠI

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Ngoại
2. Năm thành lập: 1913
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1913
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.240m2
7. Số tín hữu: 179
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Truyền giáo


GIÁO HỌ VINH TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Vinh Trung
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.320m2
7. Số tín hữu: 291
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Truyền giáo
- Hội Thăng tiến tôn thân
- Hội Lòng Chúa Thương Xót

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Lịch sử Giáo phận Phát Diệm: Chương VI-Các xứ đạo trong giáo phận Phát Diệm-tác giả Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Lịch sử Giáo phận Phát Diệm: Chương VI-Các xứ đạo trong giáo phận Phát Diệm-tác giả Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Để giúp các bạn trẻ có thêm tài liệu lịch sử cho việc tham gia cuộc thi Phim tài liệu "Giáo xứ quê tôi", BTT xin giới thiệu tiếp chương VI trong tác phẩm Lịch sử Giáo phận Phát Diệm của Đức ông Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ, về Các xứ đạo trong giáo phận Phát Diệm.
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Hảo Nho: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Sáng Chúa nhật 16.08.2020, Cha Đại diện Anton Phan Văn Tự đã chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho các em thiếu niên trong giáo xứ Hảo Nho.
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phát Vinh
Giáo xứ Phát Vinh
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm