10h:27 (GMT+7) - Thứ hai, 22/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phát Vinh

15h:22 (GMT+7) - Thứ sáu, 27/03/2020

GIÁO XỨ PHÁT VINH

Xã Lưu Phương, Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Phát Vinh
2. Năm thành lập: 13/ 06/ 2007
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3217,5m2
7. Số tín hữu: 1.199
8. Số giáo họ: 07
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Quản giáo

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM ĐÀI

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Đài
2. Năm thành lập: 1926
3. Bổn mạng giáo họ: Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ:
7. Số tín hữu: 138
8. Các hội đoàn

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ PHÁT TÂN

1. Tên gọi: Giáo họ Phát Tân
2. Năm thành lập: 1943
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.260m2
7. Số tín hữu: 380
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TÂN AN

1. Tên gọi: Giáo họ Tân An
2. Năm thành lập: 1913
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Rosa Lima
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Rosa Lima
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.340m2
7. Số tín hữu: 578
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Thánh Thể
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ TÂN CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Chính
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: m2
7. Số tín hữu: 200
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ TÂN ĐÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Đê
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2005
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.920m2
7. Số tín hữu: 400
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Nữ Vương
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1992
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc nhà xứ
7. Số giáo dân: 298
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Con Đức Mẹ
- Hội Quản giáo


GIÁO HỌ XUÂN ĐÀI

1. Tên gọi: Giáo họ Xuân Đài
2. Năm thành lập: 1931
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có nhà thờ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: m2
7. Số tín hữu: 56
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi

(Thống kê tháng 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phát Diệm
Giáo xứ Phát Diệm
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Sa
Giáo xứ Bình Sa
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hảo Nho
Giáo xứ Hảo Nho
Xã Yên Lâm, Tam Điệp, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hoài Lai
Giáo xứ Hoài Lai
Xã Lai Thành, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phương Thượng
Giáo xứ Phương Thượng
Xã Lưu Phương, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Trì Chính
Giáo xứ Trì Chính
Thị trấn Phát Diệm, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Bình
Giáo xứ Yên Bình
Xã Yên Lộc, Kim Sơn, Ninh Bình, Việt Nam
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÁT DIỆM
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo họ độc lập Tri Điền
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo họ độc lập Tri Điền
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Hảo Nho
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Hảo Nho
Đức cha Phêrô thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Bình
Đức cha Phêrô thăm mục vụ và ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Yên Bình
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Phát Vinh
Niềm vui trong ngày đón Đức cha Phêrô về thăm mục vụ tại giáo xứ Phát Vinh
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo xứ Bình Sa
Đức cha Phêrô thăm mục vụ giáo xứ Bình Sa
Hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Hình ảnh Thánh lễ Thêm sức tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Giáo xứ Hoài Lai - niềm vui ba trong một
Giáo xứ Hoài Lai - niềm vui ba trong một
Giáo họ Phương Trung – giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm Nhà thờ và làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua
Giáo họ Phương Trung – giáo xứ Phát Diệm: Thánh lễ tạ ơn mừng 100 năm Nhà thờ và làm phép tượng đài Chúa Kitô Vua
Giáo xứ Bình Sa: đại tu và nâng cấp nhà thờ
Giáo xứ Bình Sa: đại tu và nâng cấp nhà thờ
Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Phát Vinh đón cha tân chính xứ
Giáo Xứ Yên Bình: Thánh lễ Tạ ơn làm phép viên đá góc tường
Giáo Xứ Yên Bình: Thánh lễ Tạ ơn làm phép viên đá góc tường
Giáo họ Phát Tân-giáo xứ Phát Vinh: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới
Giáo họ Phát Tân-giáo xứ Phát Vinh: Thánh lễ tạ ơn làm phép nhà thờ mới
Trang sử mới của giáo xứ Trì Chính: Thánh lễ cung hiến thánh đường 06.05.2021
Trang sử mới của giáo xứ Trì Chính: Thánh lễ cung hiến thánh đường 06.05.2021
Giáo xứ Phương Thượng tĩnh tâm Mùa Chay
Giáo xứ Phương Thượng tĩnh tâm Mùa Chay
Giáo họ Tân Đê-giáo xứ Phát Vinh mừng kỷ niệm 110 thành lập giáo họ và làm phép núi Đức Mẹ Lộ Đức
Giáo họ Tân Đê-giáo xứ Phát Vinh mừng kỷ niệm 110 thành lập giáo họ và làm phép núi Đức Mẹ Lộ Đức
Giáo xứ Phát Vinh: Một vài hình ảnh đợt thăm khám bệnh bác ái
Giáo xứ Phát Vinh: Một vài hình ảnh đợt thăm khám bệnh bác ái
Hình ảnh Giáng Sinh tại Phát Diệm phần I
Hình ảnh Giáng Sinh tại Phát Diệm phần I
Lịch sử Giáo phận Phát Diệm: Chương VI-Các xứ đạo trong giáo phận Phát Diệm-tác giả Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Lịch sử Giáo phận Phát Diệm: Chương VI-Các xứ đạo trong giáo phận Phát Diệm-tác giả Vinh Sơn Trần Ngọc Thụ
Thánh lễ giỗ cha Tôma Kỳ- vị Tử đạo anh dũng-cha xứ tiên khởi của giáo xứ Phát Diệm
Thánh lễ giỗ cha Tôma Kỳ- vị Tử đạo anh dũng-cha xứ tiên khởi của giáo xứ Phát Diệm
Một vài hình ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng kín mái nhà thờ xứ Phương Thượng
Một vài hình ảnh Thánh lễ tạ ơn mừng kín mái nhà thờ xứ Phương Thượng
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm