17h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 19/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Bình Hòa

17h:32 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ BÌNH HÒA

Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Bình Hòa
2. Năm thành lập: 1931
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.709m2
7. Số tín hữu: 333
8. Số giáo họ: 6
9. Số họ có nhà thờ: 6
10. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỨC HẬU

1. Tên gọi : Giáo họ Đức Hậu
2. Năm thành lập: 1925
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1200m2
7. Số tín hữu: 30
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ DUYÊN  PHÚC

1. Tên gọi : Giáo họ Duyên Phúc
2. Năm thành lập: 1927
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1937
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1984m2
7.  Số tín hữu :98
8. Các Hội đoàn :

- Ca đoàn
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ MẬT NHƯ

1 Tên gọi : Giáo họ Mật Như    
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê
4. Năm xây dựng nhà thờ :1950, đại tu 1999
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2360m2
7. Số tín hữu: 42
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ NINH MẬT

1. Tên gọi : Giáo họ Ninh Mật
2. Năm thành lập: 1890
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1895 (cũ), 2007 (mới)
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1462m2
7. Số tín hữu: 120
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THỔ MẬT

1. Tên gọi : Giáo họ Thổ Mật
2. Năm thành lập:     
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Dâng Mình
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1937
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2384,6m2
7. Số tín hữu:  40
8. Các Hội đoàn :

- Ca đoàn
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ BÌNH HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Hòa (Trị Sở)
2. Năm thành lập:  
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: 8709m2
7. Số tín hữu: 45
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn

(Thống kê năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÚC NHẠC
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm