8h:7 (GMT+7) - Thứ bẩy, 1/04/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Gia Lạc

17h:32 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ GIA LẠC

Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Gia Lạc
2. Năm thành lập: 1920
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xavie
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000 - 2001
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 7.200m2
7. Số giáo dân: 400
8. Số giáo họ: 3
9. Số họ có nhà thờ: 1
10. Số họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CỐNG THỦY

1. Tên gọi : Giáo họ Cống Thủy
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anna
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Số tín hữu: 55
6. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 

 


GIÁO HỌ KHƯƠNG LÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Khương Làng
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông Đồ
4. Số tín hữu:
5. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ:
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2000 - 2001
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: 7200m2
7. Số tín hữu :
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn

(Thống kê tháng 8 năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm