10h:45 (GMT+7) - Thứ hai, 22/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hiếu Thuận

17h:31 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HIẾU THUẬN

Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hiếu Thuận
2. Năm thành lập: 1889
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi (đệ nhất)
Cha Thánh Phaolô Phạm Khắc Khoan (đệ nhị)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1889, Đại tu: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 14.382m2
7. Số tín hữu: 1.290
8. Số giáo họ: 3
9. Số họ có nhà thờ: 3
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Kiệu
- Hội Trống
- Hội Kèn 

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BẾN CÁT

1. Tên gọi : Giáo họ Bến Cát
2. Năm thành lập: 1941
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Sầu Bi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1902
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ khoảng: 2360m2
7. Số tín hữu: 200
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ HỢP HÒA

1. Tên gọi : Giáo họ Hợp Hòa
2. Năm thành lập: 1941
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/05).
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1004m2
7. Số tín hữu: 400
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/05).
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1889, đại tu 1999
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: 14382m2
7. Số tín hữu: 600
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội.Kiệu
- Hội Trống
- Hội Kèn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm