13h:17 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Nam Biên

17h:31 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ NAM BIÊN

Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Nam Biên
2. Năm thành lập: 1927
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1936
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 3.700m2
7. Số tín hữu: 2.003
8. Số giáo họ: 6
9. Số họ có nhà thờ: 6
10. Các hội đoàn:

- Hội  Gia trưởng
- Mân côi
- Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn.

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÌNH THUẬN

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Thuận
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1920
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1260m2
7. Số tín hữu : 200
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể


GIÁO HỌ NHO LÂM

1. Tên gọi: Giáo họ Nho Lâm
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Luca
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Luca
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2160m2
7. Số tín hữu: 270
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn


GIÁO HỌ PHONG AN

1. Tên gọi: Giáo họ Phong An
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1936, đại tu 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1690m2
7. Số tín hữu: 270
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể


GIÁO HỌ THÔN TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Thôn Trung
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931, đại tu 2000
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2390m2
7. Số tín hữu : 180
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1936
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: 3700m2
7. Số tín hữu: 780
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn


GIÁO HỌ TRUNG NGHĨA

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Nghĩa
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Dâng Mình
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940, đại tu 1993
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Dâng Mình
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2300m2
7. Số tín hữu: 500
8. Các Hội đoàn :

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Hội Kèn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÚC NHẠC
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm