15h:37 (GMT+7) - Thứ ba, 16/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Phúc Nhạc

17h:33 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ PHÚC NHẠC

Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi : Giáo xứ Phúc Nhạc
2. Năm thành lập: 1790
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1890
5. Tước hiệu nhà thờ: Đền Thánh Phúc Nhạc
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: khoảng 27.360m2
7. Số tín hữu: 3.524
8. Số giáo họ: 6
9. Số họ có nhà thờ: 6
10. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bà Thánh Đê
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý
- Legio
- Hội Kèn
- Hội Thánh Thể
- Giới Trẻ
- Ca đoàn Gia trưởng

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỨC BÀ

1. Tên gọi: Giáo họ Đức Bà
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1928
xây lại: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.551m2
7. Số tín hữu: 138
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Giáo lý viên


GIÁO HỌ PHÚC GIANG

1. Tên gọi : Giáo họ Phúc Giang
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1935
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Vicente
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1700m2
7. Số tín hữu: 117
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi


GIÁO HỌ TÂN HỢP

1. Tên gọi : Giáo họ Tân Hợp
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Bà Hằng Cứu Giúp
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1938, đại tu 1996
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1965m2
7. Số tín hữu : 320
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn


GIÁO HỌ THÔN ĐỒNG

1. Tên gọi: Giáo họ Thôn Đồng
2. Năm thành lập: 1840
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1937
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3000m2
7. Số tín hữu: 760
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Kèn


GIÁO HỌ THÔN PHẠM

1. Tên gọi: Giáo họ Thôn Phạm
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Trinh Nữ Vương
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1951- 1952
5. Tước hiệu nhà thờ: Trinh Nữ Vương
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2590m2
7. Số tín hữu: 420
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1980
5. Tước hiệu nhà thờ Đền Thánh Phúc Nhạc
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: 27360m2
7. Số tín hữu: 680
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm