5h:38 (GMT+7) - Chủ nhật, 19/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tam Châu

17h:29 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TAM CHÂU

Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi : Giáo xứ Tam Châu
2. Năm thành lập: 1940
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1945- 1949, Đại tu: 1996
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ:
7. Số tín hữu: 970
8. Số giáo họ: 3
9. Số giáo họ có nhà thờ: 1
10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 2
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Trống
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Ban Phụng tự
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ PHÚC CHÂU

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Châu
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giacôbê
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ:
7. Số tín hữu: 497
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ PHÚC NGUYÊN

1. Tên gọi: Giáo họ Phúc Nguyên
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Cha Thánh Khoan
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ:
7. Số tín hữu: 260
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi : Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ:
7. Số tín hữu: 250
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Yên Vân
Giáo xứ Yên Vân
Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÚC NHẠC
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm