19h:38 (GMT+7) - Thứ ba, 25/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Yên Vân

17h:29 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ YÊN VÂN

Xã Khánh Vân, Yên Khánh, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Yên Vân
2. Năm thành lập: 1829
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện nay): 1998 - 2000
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 9.000m2
7. Số tín hữu: 2.230
8. Số giáo họ: 10
9. Số họ có nhà thờ: 10
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia Trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca Đoàn
- Hội Kèn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ BÌNH NỘI

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Nội
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1943
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1260m2
7. Số tín hữu:130
8. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ BÌNH THƯỢNG

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Thượng
2. Năm thành lập: 1910
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (01/05)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1996- 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1800m2
7. Số tín hữu: 290
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ BÌNH TRUNG

1. Tên gọi: Giáo họ Bình Trung
2. Năm thành lập: 1829
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Baotixita
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Baotixita
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1224m2
6. Số tín hữu: 180
7. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ ĐÔNG THỊNH

1. Tên gọi: Giáo họ Đông Thịnh
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1933
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2520m2
7. Số tín hữu: 680
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ LƯU MỸ

1. Tên gọi: Giáo họ Lưu Mỹ
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 700m2
7. Số tín hữu: 27
8. Các Hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHÚ MỸ

1. Tên gọi: Giáo họ Phú Mỹ
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ 1917
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1888m2
7. Số tín hữu: 119
8. Các Hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Ca đoàn


GIÁO HỌ THỦY CƠ

1. Tên gọi : Giáo họ Thủy Cơ
2. Năm thành lập:  trước 1892, 1899 gia nhập giáo xứ Yên Vân.
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2005-2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1050m2
7. Số tín hữu: 255
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị Sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998-2000
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 9000m2
7. Số tín hữu: 420
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ YÊN CỐNG

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Cống
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ:1999 – 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Lên Trời
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1200m2
7. Số tín hữu: 280
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn


GIÁO HỌ YÊN KHÊ

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Khê
2. Năm thành lập: 1855
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006-2008
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2160m2
7. Số tín hữu: 380
8. Các Hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn
- Hội Trống

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Yên Khê
Giáo xứ Yên Khê
Địa chỉ: Xóm Trại, xã Khánh Cư, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình.
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Nhạc
Giáo xứ Phúc Nhạc
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Bình Hòa
Giáo xứ Bình Hòa
Xã Khánh Hồng, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Gia Lạc
Giáo xứ Gia Lạc
Xã Khánh Hội, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hiếu Thuận
Giáo xứ Hiếu Thuận
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Nam Biên
Giáo xứ Nam Biên
Xã Khánh Mậu, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Hải
Giáo xứ Phúc Hải
Xã Khánh Trung, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tam Châu
Giáo xứ Tam Châu
Xã Khánh Nhạc, Yên Khánh, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT PHÚC NHẠC
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm