13h:25 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Thuần Hậu

17h:35 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ THUẦN HẬU

Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Thuần Hậu
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Giuse Thợ (01/05)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929, xây lại: 1999
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.835m2
7. Số tín hữu: 1.626
8. Số giáo họ: 11
9. Số giáo họ có nhà thờ: 11
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Kèn đồng
- Ca Đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN TĨNH

1. Tên gọi: Giáo họ An Tĩnh
2. Năm thành lập: 1935
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2005
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1780m2
7. Số tín hữu: 225
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ HAI MƯƠI

1. Tên gọi: Giáo họ Hai Mươi
2. Năm thành lập: 1929
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phaolô Trở Lại
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929; xây lại: 2004
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phaolô Trở Lại
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1864,5m2
7. Số tín hữu: 205
8 .Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng


GIÁO HỌ HIỆP HỒI

1. Tên gọi: Giáo họ Hiệp Hồi
2. Năm thành lập: 1829
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1832
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1940m2
7. Số tín hữu: 340
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ HIẾU ĐẠO

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Đạo
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Dominicô
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Dominicô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2460m2
7. Số tín hữu: 582
8 .Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ HIẾU HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ Hiếu Hòa

 

 

 

 

 

 


GIÁO HỌ NGỰ THỦY

1. Tên gọi: Giáo họ Ngự Thuỷ
2. Năm thành lập: 1952
3. Bổn mạng giáo họ: Mẹ Hằng Cứu Giúp
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Mẹ Hằng Cứu Giúp
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1600m2
7. Số tín hữu: 153
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TÂN ĐỨC

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Đức
2. Năm thành lập: 05/ 05/ 1959
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1961; xây lại: 2005
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2089m2
7. Số tín hữu: 502
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn
- Hội Trống


GIÁO HỌ TÂN NHIÊN

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Nhiên
2. Năm thành lập: 1940
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1959
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1714m2
7. Số tín hữu: 77
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ NĂM MƯƠI

1. Tên gọi: Giáo họ Năm Mươi
2. Năm thành lập: 1923
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1929
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ, giáo họ: (thuộc giáo xứ)
7. Số tín hữu: 1092
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ TRUNG HẬU

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Hậu
2. Năm thành lập: 1942
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Fatima
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1952
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Fatima
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2520m2
7. Số giáo dân: 371
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn


GIÁO HỌ XUÂN HY

1. Tên gọi: Giáo họ Xuân Hy
2. Năm thành lập: 1930
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1940; xây lại 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1980m2
7. Số tín hữu: 120
8. Các hội đoàn:

- Hội Mân côi
- Hội Gia trưởng
- Ca đoàn

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ứng Luật
Giáo xứ Ứng Luật
Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm