19h:15 (GMT+7) - Thứ ba, 18/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Hợp Thành

17h:49 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ HỢP THÀNH

Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Hợp Thành
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1997
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 6.680m2
7. Số tín hữu: 2.193
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 0
10. Số họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi
- Hội Cựu Tông Đồ         
- Hội Hiền Mẫu
- Hội Quản giáo
- Hội Thánh Thể
- Ca đoàn xứ
- Hội Trống
- Hội Lòng Chúa Thương Xót

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ CHÂU THÀNH

1. Tên gọi: Giáo họ Châu Thành
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse  
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 513
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ KIM THÀNH

1. Tên gọi:Giáo họ Kim Thành
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Vicente
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 553
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ PHƯỚC THÀNH

1. Tên gọi:Giáo họ Phước Thành
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 389
8. Các hội đoàn: ( phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TÂN THÀNH

1. Tên gọi:Giáo họ Tân Thành
2. Năm thành lập: 02/03/2007
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Dominicô
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa xây
5. Tước hiệu nhà thờ: không
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số tín hữu: 598
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm