12h:46 (GMT+7) - Thứ năm, 25/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Kim Trung

17h:48 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ KIM TRUNG

Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Kim Trung
2. Năm thành lập: 2006
3. Bổn mạng giáo xứ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 8.000m2
7. Số tín hữu: 3.915
8. Số giáo họ: 04
9. Số họ có nhà thờ: 0
10. Số họ chưa có nhà thờ: 04
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi   
- Ca đoàn xứ
- Ca đoàn Nhi đồng
- Ban Phụ huynh
- Ban Thánh Thể
- Ban Nữ thanh
- Ban Quản giáo Thanh niên
- Ban Quản giáo Nhi đồng
- Ban Lễ sinh  

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ KIM ĐÔNG

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Đông
2. Năm thành lập: 1992
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.500m2
7. Số tín hữu: 1.800
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh


GIÁO HỌ KIM HẢI

1. Tên gọi: Kim Hải
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ: chưa có
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: chưa có đất
7. Số giáo dân: 700 nhân danh
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi   
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh


GIÁO HỌ KIM TẠO

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Tạo
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse (19/03)
4. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 7.200m2
7. Số tín hữu: 850
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Phụ huynh
- Hội Trống
- Hội Bát âm


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1993
3. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Thăm Viếng
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu 1.700
8. Các hội đoàn:

-  Hội Gia trưởng        
-  Hội Mân côi            
-  Ca đoàn họ
-  Hội Phụ huynh

(Thống kê năm 2010)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Khẩn
Giáo xứ Tân Khẩn
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT VĂN HẢI
Giáo xứ Kim Trung: niềm vui hồng ân 74 em lãnh nhận Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Kim Trung: niềm vui hồng ân 74 em lãnh nhận Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Kim Đông: Thánh lễ tạ ơn đón cha tân chính xứ và tân phó xứ
Giáo xứ Kim Đông: Thánh lễ tạ ơn đón cha tân chính xứ và tân phó xứ
Giáo xứ Tân Khẩn: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Tân Khẩn: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Hải Cường đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Hải Cường đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Như Tân: hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Như Tân: hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Tân Khẩn: Thánh lễ quan thầy và làm phép 14 chặng Đàng Thánh giá cùng các công trình mới
Giáo xứ Tân Khẩn: Thánh lễ quan thầy và làm phép 14 chặng Đàng Thánh giá cùng các công trình mới
Giáo xứ Hợp Thành: 75 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Hợp Thành: 75 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Kim Tạo hân hoan đón cha xứ tiên khởi
Giáo xứ Kim Tạo hân hoan đón cha xứ tiên khởi
Giáo hạt Văn Hải: Khai giảng lớp đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng
Giáo hạt Văn Hải: Khai giảng lớp đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hóa Lộc
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hóa Lộc
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Kim Trung
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Kim Trung
Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Hải Cường
Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Hải Cường
Giáo xứ Hợp Thành trong ngày đón cha tân Chính xứ
Giáo xứ Hợp Thành trong ngày đón cha tân Chính xứ
Giáo xứ Văn Hải hân hoan trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Văn Hải hân hoan trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới
Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Kim Đông: trang sử mới trên vùng đất mới
Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Kim Đông: trang sử mới trên vùng đất mới
Giáo xứ Hải Cường: Rước kiệu dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Hải Cường: Rước kiệu dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Như Tân: Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên
Giáo xứ Như Tân: Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên
Giáo xứ Tân Mỹ: Một số hình ảnh khai mạc giải bóng đá giới trẻ Thánh Thể
Giáo xứ Tân Mỹ: Một số hình ảnh khai mạc giải bóng đá giới trẻ Thánh Thể
Giáo xứ Cồn Thoi: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Cồn Thoi: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm