14h:13 (GMT+7) - Thứ sáu, 1/12/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tân Khẩn

17h:46 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÂN KHẨN

Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Khẩn
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 20.588m2
7. Số tín hữu: 3.872
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02 đang xây dựng
11. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự        
- Hội Quản giáo   
- Ca đoàn xứ       
- Ca đoàn Hiệp nhất
- Ca đoàn Gia trưởng
- Ban Giới trẻ
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Ban Trật tự
- Ban Truyền giáo
- Ban Giáo lý
- Ban Khánh thiết
- Ban Lễ sinh
- Ban Trùm hoa

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN TOÀN

1. Tên gọi: Giáo họ  An Toàn
2. Năm thành lập: 1926
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5300m2
7. Số tín hữu: 548
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ CAO HOÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Cao Hoàng
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông Đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Tông Đồ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.000m2
7. Số tín hữu: 722
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ KIM THẠCH (TRỊ SỞ)

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Thạch
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô - Phaolô
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: (thuộc giáo xứ)
7. Số tín hữu: 847
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn xứ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Ban Trật tự
- Ban Truyền giáo
- Ban Giáo lý & Giáo lý viên


GIÁO HỌ TRUNG CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Chính
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.600m2
7. Số tín hữu: 598
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ VINH SƠN


GIÁO HỌ XUÂN HÒA

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tân Mỹ
Giáo xứ Tân Mỹ
Xã Kim Mỹ, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Tùng Thiện
Giáo xứ Tùng Thiện
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm