15h:12 (GMT+7) - Thứ ba, 16/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tân Khẩn

17h:46 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÂN KHẨN

Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Khẩn
2. Năm thành lập: 1934
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1995
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Vô Nhiễm
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 20.588m2
7. Số tín hữu: 4.436
8. Số giáo họ: 06
9. Số họ có nhà thờ: 04
10. Số họ chưa có nhà thờ: 02 đang xây dựng
11. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự        
- Hội Quản giáo   
- Ca đoàn xứ       
- Ca đoàn Hiệp nhất
- Ca đoàn Gia trưởng
- Ban Giới trẻ
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Ban Trật tự
- Ban Truyền giáo
- Ban Giáo lý
- Ban Khánh thiết
- Ban Lễ sinh
- Ban Trùm hoa

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN TOÀN

1. Tên gọi: Giáo họ  An Toàn
2. Năm thành lập: 1926
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Antôn Padova
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Antôn Padova
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 5300m2
7. Số tín hữu: 548
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ CAO HOÀNG

1. Tên gọi: Giáo họ Cao Hoàng
2. Năm thành lập: 1949
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Gioan Tông Đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2001
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Gioan Tông Đồ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.000m2
7. Số tín hữu: 722
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ KIM THẠCH (TRỊ SỞ)

1. Tên gọi: Giáo họ Kim Thạch
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô - Phaolô
4. Năm xây dựng nhà thờ:
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: (thuộc giáo xứ)
7. Số tín hữu: 847
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn xứ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Ban Trật tự
- Ban Truyền giáo
- Ban Giáo lý & Giáo lý viên


GIÁO HỌ TRUNG CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Chính
2. Năm thành lập: 1937
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Thợ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2009
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Giuse Thợ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 3.600m2
7. Số tín hữu: 598
8. Các hội đoàn:

- Ban Phụng tự         
- Hội Quản giáo    
- Ca đoàn họ        
- Ban Giới trẻ
- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Hội Bảy sự
- Giáo lý viên
- Ban Trùm hoa


GIÁO HỌ VINH SƠN


GIÁO HỌ XUÂN HÒA

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm