14h:16 (GMT+7) - Thứ năm, 25/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Tân Mỹ

17h:46 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ TÂN MỸ

Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Tân Mỹ
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Mân Côi
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Mân Côi
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.040m2
7. Số tín hữu: 4.969
8. Số giáo họ: 05
9. Số họ có nhà thờ: 05
10. Số họ chưa có nhà thờ: 0
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng       
- Hội Mân côi           
- Hội Quản giáo
- Ca đoàn
- Hội Giáo lý viên
- Hội Bảy sự
- Hội Phụng tự
- Hội Kèn đồng
- Hội Trống
- Hội Bát âm
- Hội Trung nam
- Hội Cựu tông đồ
- Hội Thánh Thể
- Hội Thăng tiến hôn nhân
- Ban Bác ái
- Ban Trùm hoa
- Ban Kiệu
- Ban Thưa kinh

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ AN HẢI

1. Tên gọi: Giáo họ An Hải
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Anrê Tông đồ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2003
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Anrê Tông đồ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 2.316m2
7. Số tín hữu: 650
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội Trùm học trò


GIÁO HỌ MỸ CHÍNH

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Chính
2. Năm thành lập: 1912
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxicô Xaviê
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1953; xây lại: 2010
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxicô Xaviê
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 4.715m2
7. Số tín hữu: 1.415
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội quản giáo
- Hội Thánh thể
- Hội Phụng tự
- Ban Kiệu


GIÁO HỌ MỸ HÓA

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hoá
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1998
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Têrêsa Hài Đồng
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.142m2
7. Số tín hữu: 1.080
8  Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi  
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Hội quản giáo
- Hội Thánh Thể


GIÁO HỌ MỸ HỢP

1. Tên gọi: Giáo họ Mỹ Hợp
2. Năm thành lập: 1936
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phêrô (29/06)
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1937
5. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phêrô
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.142m2
7. Số tín hữu: 770
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam


GIÁO HỌ TÂN VĂN (TRỊ SỞ)

1. Tên gọi: Giáo họ Tân Văn
2. Năm thành lập: 1946
3. Bổn mạng giáo họ: Thánh Giuse Công Nhân
4. Năm xây dựng nhà thờ: thuộc giáo xứ
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 980
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng        
- Hội Mân côi            
- Ca đoàn họ
- Hội Bảy sự
- Hội Trung nam
- Ca đoàn Monica
- Hội Thánh Thể

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Kim Tạo
Giáo xứ Kim Tạo
Xóm 4 xã Kim Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Đông
Giáo xứ Kim Đông
Huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Văn Hải
Giáo xứ Văn Hải
Xã Văn Hải, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Cồn Thoi
Giáo xứ Cồn Thoi
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hóa Lộc
Giáo xứ Hóa Lộc
Xã Định Hóa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hợp Thành
Giáo xứ Hợp Thành
Xã Cồn Thoi, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Kim Trung
Giáo xứ Kim Trung
Xã Kim Trung, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Như Tân
Giáo xứ Như Tân
Xã Như Tân, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
TIN HẠT VĂN HẢI
Giáo xứ Kim Trung: niềm vui hồng ân 74 em lãnh nhận Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Kim Trung: niềm vui hồng ân 74 em lãnh nhận Chúa Thánh Thần
Giáo xứ Kim Đông: Thánh lễ tạ ơn đón cha tân chính xứ và tân phó xứ
Giáo xứ Kim Đông: Thánh lễ tạ ơn đón cha tân chính xứ và tân phó xứ
Giáo xứ Tân Khẩn: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Tân Khẩn: Hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Hải Cường đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Hải Cường đón cha tân chính xứ
Giáo xứ Như Tân: hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Như Tân: hình ảnh Thánh lễ ban bí tích thêm sức
Giáo xứ Tân Khẩn: Thánh lễ quan thầy và làm phép 14 chặng Đàng Thánh giá cùng các công trình mới
Giáo xứ Tân Khẩn: Thánh lễ quan thầy và làm phép 14 chặng Đàng Thánh giá cùng các công trình mới
Giáo xứ Hợp Thành: 75 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Hợp Thành: 75 em thiếu nhi lãnh nhận Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Kim Tạo hân hoan đón cha xứ tiên khởi
Giáo xứ Kim Tạo hân hoan đón cha xứ tiên khởi
Giáo hạt Văn Hải: Khai giảng lớp đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng
Giáo hạt Văn Hải: Khai giảng lớp đào tạo Giáo lý viên và Huynh trưởng
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hóa Lộc
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Hóa Lộc
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Kim Trung
Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức tại giáo xứ Kim Trung
Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Hải Cường
Thánh lễ tạ ơn khánh thành và làm phép Trung Tâm Mục Vụ giáo xứ Hải Cường
Giáo xứ Hợp Thành trong ngày đón cha tân Chính xứ
Giáo xứ Hợp Thành trong ngày đón cha tân Chính xứ
Giáo xứ Văn Hải hân hoan trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Văn Hải hân hoan trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới
Giáo xứ Cồn Thoi trong ngày đón Cha xứ mới
Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Kim Đông: trang sử mới trên vùng đất mới
Thánh lễ tạ ơn cung hiến nhà thờ giáo xứ Kim Đông: trang sử mới trên vùng đất mới
Giáo xứ Hải Cường: Rước kiệu dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Hải Cường: Rước kiệu dâng hoa kính Đức Mẹ
Giáo xứ Như Tân: Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên
Giáo xứ Như Tân: Thánh lễ tạ ơn và đặt viên đá đầu tiên
Giáo xứ Tân Mỹ: Một số hình ảnh khai mạc giải bóng đá giới trẻ Thánh Thể
Giáo xứ Tân Mỹ: Một số hình ảnh khai mạc giải bóng đá giới trẻ Thánh Thể
Giáo xứ Cồn Thoi: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Giáo xứ Cồn Thoi: Một số hình ảnh Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm