18h:38 (GMT+7) - Chủ nhật, 19/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Di Dân

21h:26 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ DI DÂN

TT. Di Dân - Yên Thủy - Hòa Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Di dân
2. Năm thành lập: 2008
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ dâng mình (21/11)
4. Năm xây dựng nhà thờ: (chưa có nhà thờ)
5. Tước hiệu nhà thờ:
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ:
7. Số tín hữu: 607
8. Số giáo họ: 05
9. Số giáo họ có nhà thờ: 00
10. Số họ chưa có nhà thờ: 05
11. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ THỊ TRẤN

1. Tên gọi: Giáo họ THỊ TRẤN
2. Năm thành lập: 31/ 5/2008
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH GIUSE  19/3
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 295
8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ YÊN HÒA

1. Tên gọi: Giáo họ YÊN HOÀ
2. Năm thành lập: 31/ 5/2008
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH PHAOLÔ
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 254
8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ) 

 


GIÁO HỌ YÊN NINH

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Ninh
2. Năm thành lập: 31/ 5/2008
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH PHANXICÔ SAVIÊ
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 350
8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ) 


GIÁO HỌ YÊN PHÚ

1. Tên gọi: Giáo họ Yên Phú
2. Năm thành lập: 31/ 5/2008
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: BÀ THÁNH ĐÊ
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 215
8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ TRỊ SỞ
2. Năm thành lập: 31/ 5/2008
3. Năm xây dựng nhà thờ: ?
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: ?
5. Bổn mạng giáo họ: THÁNH PHÊRÔ
6. Tước hiệu nhà thờ:
7. Số tín hữu: 371
8. Các hội đoàn:  (Phụ thuộc giáo xứ)

 

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Lạc Bình
Giáo xứ Lạc Bình
Xã Thạch Thành, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm