23h:30 (GMT+7) - Thứ năm, 18/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Lạc Bình

21h:23 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ LẠC BÌNH

Xã Thạch Thành - Nho Quan - Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Lạc Bình

2. Năm thành lập: 2007

3. Bổn mạng giáo xứ: Mẹ Thiên Chúa

4. Năm xây dựng nhà thờ: Chưa có nhà thờ

5. Tước hiệu nhà thờ:

6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 6.000 m2

7. Số tín hữu: 2.766

8. Số giáo họ: 03

9. Số giáo họ có nhà thờ: 01

10. Số giáo họ chưa có nhà thờ: 02

11. Các hội đoàn:

- Hội Gia Trưởng

- Hội Mân côi

- Hội Thánh Đaminh

- Đội Cồng chiêng

- Ca đoàn

- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ ĐỒI BỒ

1. Tên gọi: Giáo họ Đồi Bồ
2. Năm thành lập: 1910
3. Năm xây dựng nhà thờ: chưa có
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 800 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Thánh Phanxico Xavie
6. Tước hiệu nhà thờ: Thánh Phanxico Xavie
7. Số tín hữu: 938
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ THÁNH MẪU

1. Tên gọi: Giáo họ Thánh Mẫu

2. Năm thành lập: 2007

3. Năm xây dựng nhà thờ: 2007

4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 1.500 m2

5. Bổn mạng giáo họ: Đức Mẹ Thăm Viếng

6. Tước hiệu nhà thờ:  Đức Mẹ Thăm Viếng

7. Số tín hữu: 434

8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập: 1905
3. Năm xây dựng nhà thờ: 2007
4. Diện tích khuôn viên giáo họ: 600 m2
5. Bổn mạng giáo họ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
6. Tước hiệu nhà thờ: Đức Maria Mẹ Thiên Chúa
7. Số tín hữu: 1565
8. Các hội đoàn: (Phụ thuộc giáo xứ)

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Vô Hốt
Giáo xứ Vô Hốt
Xã Lạc Vân, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Di Dân
Giáo xứ Di Dân
Thị Trấn Di Dân, Yên Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Đồng Đinh
Giáo xứ Đồng Đinh
Xã Thượng Hòa, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khoan Dụ
Giáo xứ Khoan Dụ
Xã Khoan Dụ, Lạc Thủy, Hòa Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Mỹ Châu
Giáo xứ Mỹ Châu
Xã Quỳnh Lưu, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Ngọc Cao
Giáo xứ Ngọc Cao
Xã Đức Long, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phúc Châu
Giáo xứ Phúc Châu
Xã Phú Sơn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Sào Lâm
Giáo xứ Sào Lâm
Xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm