14h:5 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Bài giảng Chúa Nhật II Phục Sinh-Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.

20h:39 (GMT+7) - Thứ bẩy, 6/04/2024

Chúa Nhật II PS (B)

Chủ đề :

Phúc cho những ai đã không thấy mà tin.

Kính thưa quý anh chị em,

Đức tin, theo quan niệm kitô giáo, là sự Thiên Chúa tỏ mình cho thế gian, xuyên qua những công trình thiện hảo Người đã làm. Mỗi loài thụ tạo đều mang dấu vết của Đấng tạo hóa, đặc biệt, con người được tạo dựng giống hình ảnh Thiên Chúa, nên họ có thể nhận biết một cách không sai lầm sự hiện hữu của Ngài.  

Hiểu biết nhờ quy luật nhân quả phổ quát hơn hiểu biết nhờ trải qua kinh nghiệm. Sự phục sinh của Chúa Giê-su là biến có siêu lịch sử, nên chỉ có thể đón nhận qua những dấu vết, những bằng chứng Chúa thực hiện nơi các Tông Đồ và nơi cộng đoàn tín hữu khắp trần gian.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày niềm hy vọng đức tin vào Chúa Giê-su phục sinh thể hiện bằng việc làm của cộng đoàn tín hữu.

Bài đọc I, trích sách Tông Đồ Công Vụ, ghi nhận nếp sống rất đặc biệt của cộng đoàn tín hữu sơ khởi :

  • Tinh thần hiệp nhất đại đồng : “Các tín hữu thời bấy giờ đông đảo, mà chỉ có một lòng một ý” (Cv 4, 32). Sự hiệp nhất nên một khơi nguồn từ sự hiệp nhất của Cha và Con. Trong lời nguyện hiến tế, Giê-su cầu nguyện cho sự hiệp nhất “Xin cho chúng nên một như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha”. Sự hiệp nhất vừa mang chiều kích thần thiêng : đến từ Thiên Chúa, vừa mang chiều kích nhân sinh : cố gắng phấn đấu bảo vệ sự hiệp nhất.

Như vậy, sự hiệp nhất kitô giáo có đặc tính bí tích, nghĩa là : ân sủng cứu độ được ban tặng khi mọi người sống hiệp nhất yêu thương nhau. Tự thân hiệp nhất là lời cầu nguyện, là tâm tình tạ ơn đẹp lòng Chúa và có sức cứu độ những kẻ tin.

Tinh thần liên đới hiệp thông trong cộng đoàn là dây ràng buộc mọi điều toàn thiện : quảng đại sẻ chia, không ai coi những gì mình có là của riêng, quan tâm săn sóc nhau, đến nỗi, trong cộng đoàn, không ai phải thiếu thốn.

  • Các Tông Đồ hăng hái nhiệt thành làm chứng Chúa đã sống lại : bằng lời rao giảng, bằng chứng từ cuộc sống các ngài và bằng những dấu lạ điềm thiêng. Chúa ban cho cộng đoàn dồi dào ân sủng và số các tín đồ mỗi ngày gia tăng.

Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc nhấn mạnh chiều kích cử hành. Gio-an ngầm tuyên xưng sự hiện diện của Đấng Phục Sinh trong việc cử hành phụng vụ, nhất là bí tích Thánh Thể.

Gio-an ấn định là buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, rồi tám ngày sau, cũng nhằm ngày thứ nhất. Các Tông Đồ hội họp là để cử hành bữa ăn của Chúa. Chính trong việc cử hành bí tích Thánh Thể, Đức Kitô hiện diện thực hữu trong cộng đoàn.

Việc cử hành giúp củng cố đức tin, gia tăng đức cậy và đức mến. Nơi điều này, các tín hữu đã có lối sống đạo khác thường và phi thường trước mặt muôn dân. Nhờ tin vào Chúa Phục Sinh, tín hữu dám hy sinh tất cả và nâng đỡ nhau cách tích cực, đến nỗi trong cộng đoàn không một ai phải thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu.

Bài học không vui cho Thomas là không được gặp Chúa, vì không có mặt trong cộng đoàn phụng vụ. Ông đòi bằng chứng, phải chờ mãi tới tám ngày sau, cũng vào giờ cử hành phụng vụ, ông đã gặp Chúa, không phải do giác quan tự nhiên, nhưng con mắt đức tin : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con” (Jn 20, 28).

Thomas có phúc vì xem thấy Chúa, nhưng còn phúc hơn cho ông vì nhờ lòng tin cộng đoàn, đức tin của ông đã được thanh luyện, được chữa lành.

Bài Tin Mừng, không dừng lại trong việc tuyên xưng Chúa đã sống lại thật, mà muốn đưa cộng đoàn đi xa hơn nữa trong việc đón nhận trọn vẹn hiệu quả cứu độ của ơn phục sinh. Chúa thổi hơi ban Thánh Thần : “Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, tội người ấy được tha, các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại” (Jn 20, 22 – 23).

Thánh Thần là hồng ân thời cánh chung ban cho kẻ tin vào Chúa Kitô được trở nên con Thiên Chúa, đồng thời, giúp họ cầu nguyện hợp với thánh ý Chúa, giúp họ sống đời kitô hữu hoàn hảo, trở nên chứng nhân Chúa phục sinh cách cụ thể và sống động, như men, muối, ánh sáng cho đời.

Thánh Gio-an, trong bài đọc II, coi đức tin là tuyệt đối cần cho việc lắng nghe và thực hành Lời Chúa. Nhờ đức tin mới có lòng yêu mến chân thành, yêu mến tất cả những gì thuộc về Chúa : mến Chúa, yêu người, thành tín vâng giữ luật Chúa.

Nhờ sức mạnh đức tin, người môn đệ Chúa sống giữa thế gian mà vẫn không thuộc về thế gian này.

Chính Thánh Thần của Đấng phục sinh ban cho họ sức mạnh chiến thắng thế gian và ác thần.

Thưa anh chị em,

Giáo huấn Lời Chúa hôm nay lưu ý chúng ta :

  • Một là : Đức tin chỉ có thể lớn mạnh, sinh hoa kết trái nhờ việc kiên trì lắng nghe giáo huấn của các tông đồ và siêng năng tham dự phụng vụ, đặc biệt bí tích Thánh Thể và bí tích hòa giải. Thánh thể là mầu nhiệm đức tin, ban và củng cố, nuôi dưỡng đức tin. Chúng ta yêu mến Thánh Thể, siêng năng tham dự thánh lễ. Chúa Giê-su đã cử hành hy tế Thánh Thể để cứu độ trần gian. Làm như Chúa dạy : “Hãy làm việc này mà nhớ đến Ta” để cứu rỗi chính mình và cứu độ trần gian.
  • Hai là :  Đức tin có việc làm. Hiệp nhất yêu thương là căn bản đối với kitô hữu: người ta cứ dấu này mà nhận biết chúng ta là môn đệ Chúa, đó là “yêu thương nhau”. Chia sẻ yêu thương tùy khả năng cũng là cách làm chứng cho tin mừng phục sinh.

Xin nâng đỡ và chúc lành cho mỗi người chúng ta trong ngày mừng Chúa phục sinh hôm nay. Amen. 

Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê
CÁC TIN KHÁC
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá-Chúa Giê-su cứu chuộc nhân loại trong sự tự hiến-vâng phục thánh ý Cha.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá-Chúa Giê-su cứu chuộc nhân loại trong sự tự hiến-vâng phục thánh ý Cha.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Lá-Chúa Giê-su cứu chuộc nhân loại trong sự tự hiến-vâng phục thánh ý Cha.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay B-Giao Ước vĩnh cửu được ký kết trong thập giá Đức Kitô.
Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay B-Giao Ước vĩnh cửu được ký kết trong thập giá Đức Kitô.
Bài giảng Chúa Nhật V Mùa Chay B-Giao Ước vĩnh cửu được ký kết trong thập giá Đức Kitô.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm