16h:2 (GMT+7) - Thứ năm, 20/06/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Bài giảng Chúa Nhật V Phục Sinh-Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới

11h:55 (GMT+7) - Thứ bẩy, 27/04/2024

 

Chúa Nhật V Phục Sinh (B)

Chủ đề :

Chúa Phục Sinh tái tạo chúng ta nên người mới.

Kính thưa quý cố ông bà và anh chị em,

Truyền thống Kinh Thánh gọi thế giới và con người bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ là thế giới cũ, con người cũ. Cũ là tình trạng sa sút, tổn thương, yếu đuối, tội lỗi... đang gặm nhấm, hủy hoại thế giới, hủy hoại con người. Lòng con người ra hư hốt, buông theo những đam mê lầm lạc và đủ thứ tệ đoan, khiến con người trượt dốc trên tội ác và sự dữ, đẩy họ tới diệt vong.

Con người không thể tự cứu mình. Chúa mới là Đấng giải phóng họ khỏi hành vi mang sự chết, để xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống, mà được sống muôn đời.

Hồng ân sự sống đời đời gọi là công trình tái tạo, công trình sáng tạo mới, được thực hiện trong Đấng Phục Sinh. Nhờ sự chết của Người chúng ta khỏi phải chết, trong sự phục sinh của Người, chúng ta được đổi mới và sự sống nguyên tuyền được phục hồi cho chúng ta trong Chúa Kitô.

Chúa Phục Sinh là Tin Mừng lớn lao nhất phải được loan báo cho muôn dân, để họ tin nhận mà được tái tạo, đổi mới trong Chúa Kitô, gia nhập đoàn chiên Chúa hưởng sự sống đời đời.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay trình bày con đường phục hồi, tái tạo, con đường sáng tạo mới được thực hiện trong Chúa Giê-su, nhờ sức mạnh Thánh Thần.

Bài đọc I, trích sách Tông Đồ Công Vụ, mô tả cách thức Chúa Phục Sinh cải hóa, đổi mới Phao-lô, nhân vật một thời ghét đạo, ra công bức bách môn đệ Chúa.

Trên đường đi Damas, Phao-lô lòng sôi sục căm hờn với thứ đạo, ông cho là đối nghịch với lề luật Mô-sê, cần phải được loại bỏ. Ông nghĩ như vậy, nhưng ông đã lầm, vì giơ chân đạp mũi nhọn thì khốn cho chân.

Chúa thương, đã bắt chợt ông, khi đang mưu toan hành động chống lại các tín hữu tại thành Damas. Ngài đã gặp và ra lệnh cho ông vào thành. Ở đó Phao-lô được ơn biến đổi, canh tân lòng trí nên mới, thành lợi khí của Tin Mừng.

Cuộc cải đạo của Phao-lô là ngoạn mục, quyết liệt, chóng vánh, khiến cả giới luật sỹ, biệt phái và các môn đệ Giê-su, cũng sửng sốt ngạc nhiên về sự thay đổi thần tốc của ông.  

Phao-lô nhập đoàn với các môn đệ, dạn dĩ làm chứng Chúa Giê-su Phục Sinh cho người Do Thái, cũng như cho dân ngoại. Thành công tông đồ của ngài là đáng khâm phục.

Hội Thánh được bình an, đức tin được củng cố trong niềm kính sợ Chúa, số tín đồ gia tăng, nhờ ơn Thánh Thần của Đấng Phục Sinh nâng đỡ.

Thưa anh chị em,

Giáo Hội thời sơ khai gặt hái những thành quả mỹ mãn về mọi phương diện, là nhờ ơn Chúa ban và nhờ sự gắn kết nên một của người tín hữu với Chúa mình, ví như cành gắn liền với thân cây, nên không thể không sinh nhiều hoa trái.

Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc mạc khải sự sống thật ban tặng nhân loại, nhờ liên kết với Chúa Phục Sinh.

Dụ ngôn cây nho vừa tuyên đọc xác nhận Giê-su là cây nho thật, Chúa Cha đem trồng trong vườn nhân loại, bằng việc “Nhập thể làm người”. Bản tính Thiên Chúa đảm nhận lấy nhân tính Giê-su được so sánh với cành nho gắn liền với thân cây. Sự liên kết này thực hiện lời hứa “Thiên Chúa ở cùng chúng ta” luôn mãi.

Nhờ sự chết và sự phục sinh, Chúa Giê-su liên kết kẻ tin vào thân mình mầu nhiệm Ngài, để nhờ sự sống của Cha là gốc rễ thông truyền cho Giê-su là thân cây, rồi từ Chúa Giê-su, sự sống truyền tới chúng ta là những cành nho.

Dụ ngôn cây nho và nhành nho cho thấy bản chất sự sống thật là phải kết hợp, gắn liền với Chúa, ngoài Ngài, không gì có thể tồn tại và phát triển. Dụ ngôn cây nho thật, giúp người tín hữu hiểu thấu đáo hơn mầu nhiệm Thánh Thể và các nhiệm tích cứu độ. Đón rước Mình Máu Thánh Ngài là lương thực sự sống đời đời : “Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta như vậy” (Jn 6, 51).

Cộng đoàn tín hữu thời sơ khai ham thích lắng nghe giáo huấn các Tông Đồ, chuyên chăm cầu nguyện và cử hành bữa tối của Chúa, nên không ngạc nhiên khi thấy cộng đoàn gia tăng phong phú.

Thời đại hiện tại, cũng không thể xem nhẹ các tiêu chí nền tảng đó. Nếu theo sát giáo huấn Hội Thánh, siêng năng cầu nguyện, chăm chỉ lãnh nhận các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, nhiệt tâm sống bác ái yêu thương, chúng ta sẽ là những nhánh nho gắn liền với Chúa Kitô, cây nho thật, nhất định, sẽ chứng kiến một lễ “Hiện Xuống mới” bao trùm khắp thế gian, muôn dân sẽ được hưởng một nền hòa bình viên mãn.  

Bài đọc II, trích thư của thánh Gio-an Tông Đồ, nêu các tiêu chí, giúp nhận diện : ai thuộc về Chúa, ai đang ở lại trong tình yêu Chúa !

· Một là : Phải chống lại mọi hình thức yêu thương môi mép, giả hình. Mỗi người hãy sống thật với lòng mình : “Có thì nói có, không thì nói không” (Mt 5, 37). Mối tương quan của chúng ta với tha nhân phải được xây trên một tình yêu không giả dối.

Đức cha cố Phao-lô Bùi Chu Tạo đã chọn câu châm ngôn “In caritate non ficta” (trong tình yêu không giả dối), ngài đã sống tốt, sống đẹp, đã trở nên chứng nhân cho đoàn chiên về một tình yêu không giả dối. Cuộc đời ngài đã trổ sinh vô vàn hoa trái cho giáo dân Phát Diệm. Con cái giáo phận rất kính cẩn, tự hào, biết ơn, mỗi khi nhắc đến đời sống gương mẫu của vị mục tử nhân lành, chủ chăn thánh thiện này.

· Hai là : Ở lại trong tình yêu Chúa là tuân giữ các giới răn, vì đó là bằng chứng chúng ta chọn Chúa và không gì thay đổi được quyết định chọn lựa ấy.

· Ba là : Ham thích lắng nghe thực thi Lời Chúa, nhiệt tâm cầu nguyện và siêng năng lãnh nhận các bí tích, nhất là bích tích Thánh Thể, vì đó là nguồn sống của chúng ta.

Bao nhiêu con người từ xưa tới nay đã sống, đã luôn ở lại trong tình yêu Giê-su, họ đã làm cho Danh Cha vinh hiển, Nước Cha trị đến.

Cuộc sống các ngài vẫy gọi chúng ta tiến lên, tìm về Giê-su, liên kết và ở lại trong Giê-su, chúng ta cũng sẽ sinh nhiều hoa trái, cũng sẽ làm Chúa Cha vinh hiển và trở nên môn đệ của Ngài. Amen !

Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê
CÁC TIN KHÁC
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi-  Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên-Đức Giê-su, Đấng được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến cùng một thể thức như các ông thấy Người lên trời (Cv 1, 11).
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Bài giảng Chúa Nhật VI Phục Sinh-Thiên Chúa không thiên tư tây vị, đón nhận tất cả để biến đổi nên hoàn hảo hơn.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Bài giảng Chúa Nhật IV Phục Sinh-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành dẫn đưa đoàn chiên tới tận Thiên Chúa
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Bài giảng Chúa Nhật III Phục Sinh-Đấng Phục Sinh soi lòng mở trí để họ am hiểu lời Kinh Thánh.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm