15h:20 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh Chúa-Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian

8h:29 (GMT+7) - Chủ nhật, 2/06/2024

 

LỄ MÌNH THÁNH (B)

Chủ đề :

Thập giá : Hy lễ mới hoàn hảo tôn vinh Thiên Chúa & cứu độ thế gian

Kính thưa quý anh chị em,

Của lễ là thành phần cơ bản trong cử hành lễ tế các tôn giáo. Nó là ngôn ngữ biểu tượng diễn tả lòng thành dâng lên thần linh, để thờ phượng, cảm tạ tri ân, tạ tội và cầu phúc tế độ.

Có nhiều loại của lễ được chọn làm lễ tế : sản phẩm hái lượm, nông sản, thú vật, tiền bạc... nghĩa là : tất cả những gì liên quan đến con người.

Thời Cựu Ước chỉ định giết con vật làm lễ tế dâng kính Thiên Chúa. Con vật bị sát tế thay cho sinh mạng con người, đồng thời, là lời cam kết giữ nghiêm các điều khoản giao ước.

Lễ tế, theo luật Mô-sê, là giao ước song phương giữa Thiên Chúa và dân. Máu của con vật bị sát tế được rảy một nửa trên tế đàn, một nửa rảy trên dân, diễn tả sự sống phát xuất từ Thiên Chúa, thông truyền cho dân khi họ thành tâm tuân giữ điều khoản giao ước.

Bài đọc I, trích sách Xuất Hành, nêu hai điều cơ bản làm thành giao ước :

· Một là Lời và lề luật. Thiên Chúa ban lời sáng tạo, cam kết bảo tồn mọi loài được dựng nên. Được tạo thành bởi lời chân lý, thụ tạo rất đỗi tốt lành, đáng được chúc phúc cho sinh sản ra nhiều đầy mặt đất. Tự thân, Lời  thiết lập giao ước vững bền, vì Thiên Chúa là Đấng tín trung. Nếu con người nhất tâm vâng giữ “Lời” và điều luật dạy, họ sẽ được thừa hưởng phúc lành và đạt tới sự sống muôn đời.

Lịch sử cứu độ lại diễn ra theo chiều tiêu cực. Con người đầu tiên đã nói “không” với huấn lệnh Chúa, tự cắt đứt nguồn mạch sự sống, chuốc lấy sự chết như lương bổng của hành động bất trung.

Chúa luôn không muốn kẻ tội lỗi phải chết, nhưng muốn nó hoán cải để được sống. Kiên trì dạy dỗ, tái lập nhiều giao ước chỉ nhằm ban sự sống thật, sự sống đời đời cho con người được dựng nên giống hình ảnh Chúa. Lời dạy đã phát sinh hiệu quả : “Mọi lời Đức Chúa đã phán, chúng tôi xin thi hành” (Xh 24, 3). Máu trong giao ước xác nhận lời cam kết tuân giữ luật Chúa và nhắc dân ý thức về cội nguồn sự sống của mình.

· Hai là máu giao ước rảy trên bàn thờ và trên dân. Nghi thức được coi như dấu chỉ bề ngoài của giao ước. Bởi lẽ, việc sát tế và rảy máu chỉ sinh hiệu quả khi toàn dân lắng nghe và thực thi ý Chúa. Nếu chỉ dâng của lễ, mà không vâng nghe Chúa, không thực hành điều luật dạy, thì là giả hình, không đẹp lòng Chúa.

Bởi vậy, trong khi rẩy máu trên dân, Mô-sê xác tín : “Đây là máu giao ước Đức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời Chúa dạy” (Xh 28, 8).

Thật, những lời đọc và cử chỉ Mô-sê đã làm, là hình bóng bí tích Thánh Thể sẽ được thiết lập khi thời gian tới hồi viên mãn : Đức Giê-su Kitô, Ngôi Lời nhập thể, Thiên Chúa ở cùng chúng ta.

Bài Tin Mừng vừa tuyên đọc ghi nhận “Lời” và cử chỉ của Chúa Giê-su, là thể thức thiết lập bí tích Thánh Thể.

Trong khung cảnh cử hành lễ vượt qua, Chúa Giê-su cầm bánh dâng lời chúc tụng, bẻ ra trao cho các môn đệ và nói “Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là mình Thầy” (Mc 14, 22). Người cầm chén rượu nho, dâng lời tạ ơn, trao cho các môn đệ và nói : “Đây là máu Thầy, máu Giao Ước đổ ra vì muôn người, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy” (Mc 14, 24).

Và sau khi cử hành nghi lễ Vượt Qua, Chúa Giê-su đi lên núi cây dầu vào vườn Giệt-si-ma-ni, bắt đầu bước vào cuộc khổ nạn và phục sinh trong sự vâng phục trọn thánh ý Chúa Cha.

Marco coi bí tích Thánh Thể và hy tế thập giá là hai mặt không thể tách rời của cùng một biến cố cứu độ Giê-su. Không có thập giá, bữa ăn của Chúa đơn giản chỉ là một kỷ niệm, cũng vậy, không có cử hành Thánh Thể, thập giá chỉ là một dụng cụ hành hình đáng ghét.

Nhờ sự tự hủy đến cùng kiệt trên thập giá trong vâng phục trọn vẹn thánh ý Cha, Giê-su đã biến thập giá thành cây sự sống. Giá trị thập giá hệ tại sự vâng lời cho đến chết, nhờ đó Cha thực hiện công trình sáng tạo mới là cho Đức Kitô sống lại và cho chúng ta được cùng sống với Người.

Trong thư gởi tín hữu Do Thái, tác giả đặt hy tế thập giá của Đức Kitô lên hàng đầu, vì đó là sự vâng phục tuyệt đối của vị Thiên Chúa làm người. Máu chiên, bò rảy trên dân chỉ là hình bóng của điều phải đến mà đã có sức thanh tẩy, thì máu Chúa Kitô, nhờ Thánh Thần hằng hữu thúc đẩy, tẩy sạch lương tâm chúng ta khỏi những việc đưa tới sự chết, xứng đáng phụng thờ Thiên Chúa hằng sống, mà được sự sống muôn đời.

Thưa anh chị em,

Mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, chúng ta được mời gọi “tin” vững vàng vào ơn cứu độ thực hiện trong Chúa Kitô. Chóp đỉnh của công trình cứu độ là thập giá và sự phục sinh của Người. Vinh dự của chúng ta là thập giá Đức Kitô, nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta.

Sống mầu nhiệm thánh giá là sống bí tích Thánh Thể cách linh động, tích cực, hiệu quả, khởi đi từ việc cử hành thánh lễ và kéo dài trong sinh hoạt hàng ngày.

Khao khát tham dự thánh lễ, chú tâm nghe “Lời”, sốt sắng hiệp lễ, để sự sống của Chúa triển nở nơi chúng ta, trổ sinh hoa trái đức tin vững vàng, đức cậy trung kiên và đức mến tha thiết, góp phần làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn.

Xin Chúa thương nâng đỡ và chúc lành cho chúng ta mừng kính Mình Máu Thánh Chúa Kitô. Amen.   

 

 

 

 

 

Lm. Giuse Phạm Ngọc Khuê
CÁC TIN KHÁC
Bài giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành, đến để chiên được sống và sống dồi dào
Bài giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành, đến để chiên được sống và sống dồi dào
Bài giảng Chúa Nhật XVI Thường Niên-Chúa Giê-su, Mục Tử tốt lành, đến để chiên được sống và sống dồi dào
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XV Thường Niên-Giê-su, Ngôn sứ được tuyển chọn, được sai đi loan báo Tin Mừng Chúa Cha.
Bài giảng Chúa Nhật XV Thường Niên-Giê-su, Ngôn sứ được tuyển chọn, được sai đi loan báo Tin Mừng Chúa Cha.
Bài giảng Chúa Nhật XV Thường Niên-Giê-su, Ngôn sứ được tuyển chọn, được sai đi loan báo Tin Mừng Chúa Cha.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên-Giê-su, Ngôn Sứ đến từ Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng Chúa Cha
Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên-Giê-su, Ngôn Sứ đến từ Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng Chúa Cha
Bài giảng Chúa Nhật XIV Thường Niên-Giê-su, Ngôn Sứ đến từ Thiên Chúa, loan báo Tin Mừng Chúa Cha
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên-Giê-su, Đấng chữa lành, Đấng ban sự sống
Bài giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên-Giê-su, Đấng chữa lành, Đấng ban sự sống
Bài giảng Chúa Nhật XIII Thường Niên-Giê-su, Đấng chữa lành, Đấng ban sự sống
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật XII Thường Niên-Giê-su thực thi quyền lực yêu thương để cứu chuộc thế gian
Bài giảng Chúa Nhật XII Thường Niên-Giê-su thực thi quyền lực yêu thương để cứu chuộc thế gian
Bài giảng Chúa Nhật XII Thường Niên-Giê-su thực thi quyền lực yêu thương để cứu chuộc thế gian
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Bài giảng Lễ Thánh Tâm- Người yêu thương họ đến cùng.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi-  Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Bài giảng Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi- Thiên Chúa Ba Ngôi : mầu nhiệm tình yêu và sự sống.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Bài giảng Chúa Nhật lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống-Chúa Thánh Thần, Đấng đổi mới mọi sự
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm