7h:41 (GMT+7) - Thứ sáu, 3/04/2020 Theo dõi MXH:

“Nhân danh Đức Kitô, chúng tôi nài xin anh em hãy làm hoà với Thiên Chúa.” (2Cr 5,20)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ
1 Phaolô Nguyễn Xuân   An  Chính xứ Hải Cường  Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
2 Giuse Đinh Tuấn  Anh  Quản nhiệm xứ Thiện Dưỡng  Xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình
3 Phêrô Vũ Ngọc  Ánh  Chính xứ Quyết Bình  Xã Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
4 Antôn Trần Ngọc  Bách  Chính xứ Nam Biên  Xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
5 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Phát Vinh  Xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
6 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ An Ngải  Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
7 Phêrô Nguyễn Văn   Chuyển Chính xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
8 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Hoài Lai Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
9 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Mỹ Châu Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
10 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu, quản nhiệm Phú Thuận Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
11 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Quảng Phúc, quản nhiệm Bình Hải Xã Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
12 Phaolô Dương Quang Đạo Quản nhiệm xứ Hiếu Thuận & Phúc Hải Xóm 12 -  xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
13 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Phó Quản nhiệm xứ La Vân Xã Ninh Giang - Hoa Lư - Hòa Bình
14 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
15 Antôn Nguyễn Đức Điều Chính xứ Uy Đức, quản nhiệm xứ Uy Tế Xã Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
16 Giuse Trần Văn  Đỉnh Văn phòng TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
17 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
18 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Phúc Nhạc, quản nhiệm xứ Bình Hòa Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
19 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Phúc Châu Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
20 Phaolô Trần Văn Đông Du học   Rôma
21 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Tam Châu, quản nhiệm Gia Lạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
22 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Đồng Đinh Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình
23 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Bạch Liên, quản nhiệm xứ Hải Nạp Xã Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
24 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp Xã Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
25 Phêrô Trịnh Văn  Dương Chính xứ Hảo Nho Xã Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
26 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng  
27 Giuse Nguyễn Văn  Hải Quản nhiệm xứ Hào Phú Xã Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
28 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Hoàng Mai, quản nhiệm xứ Tam Điệp Xã Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
29 Phaolô Đinh Văn Hanh Chính xứ Như Sơn, quản nhiệm xứ Tín Thuận Xã Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
30 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
31 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Trì Chính Trị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
32 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
33 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện  Phó Đại diện Giám quản, Chưởng ấn, trưởng Ban truyền thông  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
34 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
35 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Phát Diệm TT. Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
36 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
37 Giuse Nguyễn cao Hoàn Chính xứ Trung Đồng Xã Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
38 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng  
39 Giuse Vũ Công Hoàng Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Đồng Chưa Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
41 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
42 Giuse Nguyễn Văn  Huân Quản lý TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
43 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Sơn Lũy Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
44 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Phú Hậu Xã Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
45 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
46 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Hợp Thành Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
47 Giuse Lê Văn  Hưởng Phó Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
48 Luca Phạm Văn  Huy Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội cơ sở Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
49 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình  Xã Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
50 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
51 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
52 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Khoan Dụ Xã Lac Thủy - Lệ Thủy - Hòa Bình
53 Antôn Phạm Văn  Khánh Phó xứ Hướng Đạo Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
54 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
55 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Hướng Đạo, quản nhiệm xứ Ứng Luật Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
56 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
57 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
58 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ Xã Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
59 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Tôn Đạo Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
60 Gioan Đinh Công Lịch Phó Giám đốc Foyer Phát Diệm Roma
61 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Phó xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
62 Antôn Bùi Đức Lợi Quản nhiệm xứ Mỹ Thủy Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
63 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Linh hướng Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
64 Phêrô Đinh Văn Luyện Phó Quản nhiệm xứ Bình Hải Xã Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình
65 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Thuần Hậu Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
66 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phương Thượng Xóm 1 - xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
67 Giuse Phạm Văn  Minh Phó Quản nhiệm xứ Uy Tế Xã Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình
68 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
69 Phaolô Vũ Văn Nam Giám đốc Nhà Hành Hương 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
70 Giuse Lê Đức Năng Chính xứ Dưỡng Điềm Xóm 8 - xã Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
71 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Quản nhiệm xứ Ngọc Cao Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
72 Phêrô Lê Văn  Nhuận Phó Quản nhiệm xứ Tam Điệp Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
73 Giuse Đinh Văn  Niêm Phó xứ Áng Sơn Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
74 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Kim Đông Xã Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
75 Antôn Nguyễn Văn Phong Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
76 Phêrô Đinh Văn Phong Phó xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
77 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ, quản nhiệm xứ Dục Đức Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
78 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Cha Giáo Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
79 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc Xã Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
80 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
81 Rôcô Nguyễn Văn Phương Phó Quản nhiệm Tín Thuận Xã Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
82 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Áng Sơn, quản nhiệm xứ La Vân Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
83 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
84 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai Xã Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
85 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Phó xứ Vô Hốt Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
86 Phaolô Nguyễn Văn Thành Phó Quản nhiệm xứ Ưng Luật Xã Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
87 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
88 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Du học   Mỹ
89 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
90 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Phó xứ Phát Diệm Thị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
91 Giuse Vũ Văn Thiện Phó xứ Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
92 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chánh Văn Phòng TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
93 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Phó xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
94 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình Xã Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
95 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
96 Giuse Đinh Đình Tiến Phó xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
97 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Khoan Dụ Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
98 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Mông Hưu & quản nhiệm xứ Quân Triêm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
99 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
100 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Vô Hốt, quản nhiệm xứ Di Dân Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
101 Tôma Phạm Văn  Triển Phó xứ Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
102 Phaolô Phạm Công Trình Chính xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
103 Phaolô Đinh Công Trung Phó Quản nhiệm xứ Hải Nạp Xã Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
104 Antôn Nguyễn Văn  Chính xứ Hoà Lạc Xã Như Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
105 Giuse Trần Văn  Tứ Phó xứ Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
106 Giuse Hoàng Đình Từ Phó xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
107 Antôn Phan Văn  Tự  Đại Diện Giám quản 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
108 Antôn Trần Văn  Tuấn Phó Quản nhiệm xứ Dục Đức Xã Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
109 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
110 Giuse Trần Quốc Tuấn Phó xứ Đồng Chưa Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
111 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Du học  Mỹ
112 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
113 Gioan B. Lê Ngọc Vân Phó xứ Phúc Nhạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
114 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường  
115 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Xích Thổ Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình
116 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Cha Giáo Tiểu chủng viện Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
117 Giuse Trần Văn  Vịnh Phó Quản nhiệm xứ Bình Hòa Xã Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
118 Phêrô Mai Văn Vọng Giám đốc Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
119 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình

 

Vp. TGM Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm