17h:54 (GMT+7) - Thứ năm, 21/10/2021 Theo dõi MXH:

"Người này là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh Người" (Mc 4, 35-41)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN GIÁO PHẬN PHÁT DIỆM

STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH ĐỊA CHỈ
1 Phaolô Nguyễn Xuân   An  Chính xứ Hải Cường  Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
2 Giuse Đinh Tuấn  Anh  Quản nhiệm xứ Thiện Dưỡng  Xã Ninh Vân - Hoa Lư - Ninh Bình
3 Phêrô Vũ Ngọc  Ánh  Chính xứ Quyết Bình  Xã Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
4 Antôn Trần Ngọc  Bách  Chính xứ Nam Biên  Xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
5 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Phát Vinh  Xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
6 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ An Ngải  Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
7 Phêrô Nguyễn Văn   Chuyển Chính xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
8 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Hoài Lai Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
9 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Mỹ Châu Xã Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
10 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu, quản nhiệm Phú Thuận Xã Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
11 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Quảng Phúc, quản nhiệm Bình Hải Xã Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
12 Phaolô Dương Quang Đạo Quản nhiệm xứ Hiếu Thuận & Phúc Hải Xóm 12 -  xã Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
13 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Phó Quản nhiệm xứ La Vân Xã Ninh Giang - Hoa Lư - Hòa Bình
14 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
15 Antôn Nguyễn Đức Điều Chính xứ Uy Đức, quản nhiệm xứ Uy Tế Xã Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
16 Giuse Trần Văn  Đỉnh Văn phòng TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
17 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
18 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Phúc Nhạc, quản nhiệm xứ Bình Hòa Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
19 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Phúc Châu Xã Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
20 Phaolô Trần Văn Đông Du học   Rôma
21 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Tam Châu, quản nhiệm Gia Lạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
22 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Đồng Đinh Xã Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình
23 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Bạch Liên, quản nhiệm xứ Hải Nạp Xã Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
24 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp Xã Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
25 Phêrô Trịnh Văn  Dương Chính xứ Hảo Nho Xã Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
26 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng  
27 Giuse Nguyễn Văn  Hải Quản nhiệm xứ Hào Phú Xã Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
28 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Hoàng Mai, quản nhiệm xứ Tam Điệp Xã Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
29 Phaolô Đinh Công Hanh Chính xứ Như Sơn, quản nhiệm xứ Tín Thuận Xã Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
30 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
31 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Trì Chính Trị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
32 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
33 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện  Phó Đại diện Giám quản, Chưởng ấn, trưởng Ban truyền thông  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
34 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
35 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Phát Diệm TT. Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
36 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
37 Giuse Nguyễn cao Hoàn Chính xứ Trung Đồng Xã Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
38 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng  
39 Giuse Vũ Công Hoàng Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Đồng Chưa Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
41 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
42 Giuse Nguyễn Văn  Huân Quản lý TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
43 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Sơn Lũy Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
44 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Phú Hậu Xã Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
45 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
46 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Hợp Thành Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
47 Giuse Lê Văn  Hưởng Phó Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
48 Luca Phạm Văn  Huy Đại Chủng viện thánh Giuse Hà Nội cơ sở Cổ Nhuế - Từ Liêm - Hà Nội
49 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình  Xã Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
50 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
51 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài Xã Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
52 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Khoan Dụ Xã Lac Thủy - Lệ Thủy - Hòa Bình
53 Antôn Phạm Văn  Khánh Phó xứ Hướng Đạo Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
54 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
55 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Hướng Đạo, quản nhiệm xứ Ứng Luật Xã Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
56 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
57 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
58 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ Xã Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
59 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Tôn Đạo Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
60 Gioan Đinh Công Lịch Phó Giám đốc Foyer Phát Diệm Roma
61 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Phó xứ Lãng Vân Xã Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
62 Antôn Bùi Đức Lợi Quản nhiệm xứ Mỹ Thủy Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
63 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Linh hướng Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
64 Phêrô Đinh Văn Luyện Phó Quản nhiệm xứ Bình Hải Xã Yên Nhân - Yên Mô - Ninh Bình
65 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Thuần Hậu Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
66 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phương Thượng Xóm 1 - xã Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
67 Giuse Phạm Văn  Minh Phó Quản nhiệm xứ Uy Tế Xã Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình
68 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
69 Phaolô Vũ Văn Nam Giám đốc Nhà Hành Hương 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
70 Giuse Lê Đức Năng Chính xứ Dưỡng Điềm Xóm 8 - xã Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
71 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Quản nhiệm xứ Ngọc Cao Xã Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
72 Phêrô Lê Văn  Nhuận Phó Quản nhiệm xứ Tam Điệp Thị xã Tam Điệp - Ninh Bình
73 Giuse Đinh Văn  Niêm Phó xứ Áng Sơn Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
74 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Kim Đông Xã Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
75 Antôn Nguyễn Văn Phong Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
76 Phêrô Đinh Văn Phong Phó xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
77 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ, quản nhiệm xứ Dục Đức Xã Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
78 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Cha Giáo Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
79 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc Xã Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
80 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Mưỡu Giáp Xã Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
81 Rôcô Nguyễn Văn Phương Phó Quản nhiệm Tín Thuận Xã Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
82 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Áng Sơn, quản nhiệm xứ La Vân Xã Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
83 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
84 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai Xã Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
85 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Phó xứ Vô Hốt Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
86 Phaolô Nguyễn Văn Thành Phó Quản nhiệm xứ Ưng Luật Xã Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
87 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
88 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Du học   Mỹ
89 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa Xã Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
90 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Phó xứ Phát Diệm Thị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
91 Giuse Vũ Văn Thiện Phó xứ Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
92 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chánh Văn Phòng TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
93 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Phó xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
94 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình Xã Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
95 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
96 Giuse Đinh Đình Tiến Phó xứ Sào Lâm Xã Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
97 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Khoan Dụ Xã Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
98 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Mông Hưu & quản nhiệm xứ Quân Triêm Xã Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
99 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Kim Trung Xã Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
100 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Vô Hốt, quản nhiệm xứ Di Dân Xã Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
101 Tôma Phạm Văn  Triển Phó xứ Văn Hải Xã Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
102 Phaolô Phạm Công Trình Chính xứ Yên Vân Xã Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
103 Phaolô Đinh Công Trung Phó Quản nhiệm xứ Hải Nạp Xã Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
104 Antôn Nguyễn Văn  Chính xứ Hoà Lạc Xã Như Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
105 Giuse Trần Văn  Tứ Phó xứ Tân Khẩn Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
106 Giuse Hoàng Đình Từ Phó xứ Cồn Thoi Xã Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
107 Antôn Phan Văn  Tự  Đại Diện Giám quản 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
108 Antôn Trần Văn  Tuấn Phó Quản nhiệm xứ Dục Đức Xã Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
109 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
110 Giuse Trần Quốc Tuấn Phó xứ Đồng Chưa Xã Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
111 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Du học  Mỹ
112 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ Xã Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
113 Gioan B. Lê Ngọc Vân Phó xứ Phúc Nhạc Xã Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
114 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường  
115 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Xích Thổ Xã Xích Thổ - Nho Quan - Ninh Bình
116 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Cha Giáo Tiểu chủng viện Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
117 Giuse Trần Văn  Vịnh Phó Quản nhiệm xứ Bình Hòa Xã Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
118 Phêrô Mai Văn Vọng Giám đốc Tiểu chủng viện Phát Diệm Xã Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
119 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân Xã Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình

 

Vp. TGM Phát Diệm

Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm