21h:8 (GMT+7) - Thứ sáu, 9/06/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Linh mục đoàn

DANH SÁCH LINH MỤC ĐOÀN PHÁT DIỆM NĂM 2022

(cập nhật ngày 22.10.2022)

 

         
STT QUÝ CHA  TÊN NƠI ĐANG PHỤ TRÁCH

 

ĐỊA CHỈ

 

1 Phaolô Nguyễn Xuân   An  Chính xứ Hải Cường  Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
2 Phaolô Trần Văn Ân Phó xứ Bình Sa Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
3 Giuse Đinh Tuấn  Anh  Chính xứ Ứng Luật Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
4 Antôn Nguyễn Thế Anh Phó xứ Phát Vinh Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
5 Phêrô Vũ Ngọc  Ánh  Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng  Phát Diệm-Kim Sơn- Ninh Bình
6 Antôn Trần Ngọc  Bách  Chính xứ Nam Biên   Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
7 Giuse Vũ Văn  Biển Chính xứ Khoan Dụ   Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
8  Antôn Nguyễn Hữu Bình Phó xứ Kim Đông Kim Đông-Kim Sơn-Ninh Bình
9 Phêrô Nguyễn Văn Bình Phó xứ Dưỡng Điềm Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
10 Gioan B. Nguyễn Ngọc  Châu  Chính xứ Thuần Hậu  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình 
11 Phêrô Nguyễn Văn   Chuyển Chính xứ Sào Lâm  Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
12 Giuse Phạm Văn   Công Chính xứ Hoài Lai  Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
13 Gioan Nguyễn Ngọc  Công Chính xứ Mỹ Châu  Quỳnh Lưu - Nho Quan - Ninh Bình
14 Phêrô Phan Hồng  Công Phó xứ Cách Tâm  Chính Tâm-Kim Sơn-Ninh Bình
15 Giuse Đỗ Văn Dân Chính xứ Yên Liêu, quản nhiệm Phú Thuận  Khánh Thịnh - Yên Mô - Ninh Bình
16 Gioan B. Vũ Văn  Dần Chính xứ Quảng Phúc  Yên Phong - Yên Mô - Ninh Bình
17 Giuse Trần Văn  Đáng Phó xứ Như Tân  Kim Tân- Kim Sơn - Ninh Bình
18 Phaolô Dương Quang Đạo Chính xứ Hiếu Thuận Xóm 12 -   Khánh Mậu - Yên Khánh - Ninh Bình
19 Gioan B. Nguyễn Văn Điềm Quản nhiệm xứ Quyết Bình  Hồi Ninh- Kim Sơn- Hòa Bình
20 Giuse Vũ Quang Điện Nghỉ hưu tại Giáo họ Đức Bà  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
21 Antôn Nguyễn Đức Điều Chính xứ Uy Đức  Gia Hòa - Gia Viễn - Ninh Bình
22 Giuse Trần Văn  Đỉnh TGM Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
23 Phaolô Nguyễn Văn Định Chính xứ Hoà Lạc  Như Hoà-huyện Kim Sơn- Ninh Bình
24 Phêrô Trịnh Ngọc  Do Chính xứ Phúc Nhạc  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
25 Gioan B. Đỗ  Văn  Đoan Chính xứ Vô Hốt, quản nhiệm xứ Di Dân  Lạc Vân- Nho Quan - Ninh Bình
26 Phaolô Trần Văn Đông Phó xứ Tân Mỹ  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
27 Phêrô Vũ Đại Đồng Chính xứ Tam Châu  Khánh Nhạc - Yên Khánh - Ninh Bình
28 Anrê Đào Văn Du Chính xứ Đồng Đinh  Thượng Hòa - Nho Quan - Ninh Bình
29 Phêrô Trần Quang Đức Chính xứ Bạch Liên  Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
30 Gioan B. Dương Hoài Đức Chính xứ Quảng Nạp  Yên Thắng - Yên Mô - Ninh Bình
31 Phêrô Trịnh Văn  Dương Chính xứ Hảo Nho  Yên Lâm - Yên Mô - Ninh Bình
32 Gioan Nguyễn Văn  Giao Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
33 Phêrô Trịnh Văn  Hai Phó xứ Uy Đức Gia Hoà-Gia Viễn-Ninh Bình
34 Antôn Đoàn Minh  Hải Chính xứ Phát Vinh  Lưu Phương-Kim Sơn - Ninh Bình
35 Giuse Lê Văn  Hải Phó xứ Lạc Bình Thạch Bình-Nho Quan-Ninh Bình
36 Giuse Nguyễn Văn  Hải Chính xứ Hào Phú Khánh Phú - Yên Khánh - Ninh Bình
37 Phaolô Đinh Công Hanh Chính xứ Như Sơn  Xuân Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình
38 Giuse Nguyễn Văn  Hào Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
39 Gioan. B Lê Văn Hào Chính xứ Trì Chính Trị Trấn Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
40 Gioan B. Nguyễn Văn Hào Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
41 Phêrô Trần Mạnh  Hảo Phó xứ Hoà Lạc Quang Thiện - Kim Sơn - Ninh Bình 
42 Giuse Phạm Văn  Hiến Phó xứ Khoan Dụ  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
43 Phêrô Nguyễn Văn  Hiện  Phó Đại diện Giám quản, Chưởng ấn, trưởng BTT  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
44 Phêrô Hoàng Văn Hiệp Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
45 Phêrô Trần Văn  Hòa Chính xứ Phát Diệm TT. Phát Diệm - Kim Sơn - Ninh Bình
46 Giuse Trần Công Hoan Chính xứ Xuân Hồi  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
47 Giuse Trần Văn  Hoan Phó xứ Văn Hải  Văn Hải -Kim Sơn - Ninh Bình
48 Giuse Nguyễn Cao Hoàn Chính xứ Trung Đồng  Gia Trung - Gia Viễn - Ninh Bình
49 Phê rô Đinh Văn Hoàng Phó xứ Tân Khẩn  Tân Mỹ-Kim Sơn-Ninh Bình
50 Phanxico X. Nguyễn Văn  Hoàng Nhà Tĩnh Dưỡng Phát Diệm-Kim Sơn-Ninh Bình
51 Giuse Vũ Công Hoàng Giáo họ Tân Tùng - Gx. Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
52 Phêrô Lê Minh  Hoè Chính xứ Đồng Chưa  Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
53 Giuse Vũ Ánh  Hồng Chính xứ Cách Tâm  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
54 Giuse Nguyễn Văn  Huân Chính xứ Phúc Châu Phú Sơn - Nho Quan - Ninh Bình
55 Giuse Phạm Văn Hùng Phó xứ Lãng Vân  Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
56 Phêrô Vũ Thế  Hùng Chính xứ Áng Sơn  Ninh Hòa - Hoa Lư - Ninh Bình
57 Phanxico X. Trần Duy Hưng Chính xứ Phú Hậu  Hùng Tiến - Kim Sơn - Ninh Bình
58 Phêrô Lê Minh  Hưởng Chính xứ Tân Khẩn  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
59 Giuse Phan Thanh Hưởng Chính xứ Mông Hưu  Chính Tâm - Kim Sơn - Ninh Bình
60 Giuse Lê Văn  Hưởng Giám đốc Trụ sở PD Xóm Mới 212 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
61 Luca Phạm Văn  Huy Chính xứ La Vân  Ninh Giang-Hoa Lư-Ninh Bình
62 Phanxicô X. Phạm Đức  Huy Chính xứ Lạc Bình   Thạch Bình - Nho Quan - Ninh Bình
63 Phaolô Trần Lưu  Huynh Nghỉ hưu tại Nhà Tĩnh Dưỡng Phố Phú Vinh - Kim Sơn - Ninh Bình
64 Gioan B. Bùi Văn  Kế Chính xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
65 Phêrô Trần Văn  Khải Phó xứ Hợp Thành  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
66 Martino Phạm Ngọc Khanh Tiểu chủng viện Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
67 Antôn Phạm Văn  Khánh Phó xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
68 Giuse Trần Văn  Khoa Chính xứ Cồn Thoi  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
69 Gioan Đỗ văn  Khoa Chính xứ Ninh Bình 41 A Hoàng Hoa Thám - P. Thanh Bình - Tp. Ninh Bình
70 Tôma A. Nguyễn Bá Khuê Chính xứ Lãng Vân  Gia Lập - Gia Viễn - Ninh Bình
71 Giuse Phạm Ngọc Khuê Chính xứ Tôn Đạo  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
72 Phêrô Nguyễn Trung Kiên Chính xứ Yên Thổ  Yên Phú - Yên Mô - Ninh Bình
73 Antôn Phạm Hoàng Lãm Chính xứ Dục Đức  Kim Đinh - Kim Sơn - Ninh Bình
74 Gioan Đinh Công Lịch Phó Giám đốc Foyer Phát Diệm Roma
75 Gioan B. Nguyễn Hữu Lộc Phó xứ Hoàng Mai Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
76 Antôn Bùi Đức Lợi Chính xứ Mỹ Thủy  Gia Thinh - Gia Viễn - Ninh Bình
77 Giuse Nguyễn Văn  Lượng Linh hướng Tcv Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
78 Gioan Phan Văn  Lưỡng Phó xứ Phát Diệm Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
79 Phêrô Đinh Văn Luyện Quản nhiệm xứ An Ngải  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
80 Giuse Nguyễn Công Minh Chính xứ Sơn Luỹ Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
81 Vicent Lê Văn Minh Chính xứ Phương Thượng Xóm 1 -  Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
82 Giuse Phạm Văn  Minh Quản nhiệm xứ Uy Tế  Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình
83 Giuse Hoàng Văn  Minh Phó xứ Đồng Bài  Quảng Lạc - Nho Quan - Ninh Bình
84 Phaolô Vũ Văn Nam Giám đốc Nhà Hành Hương 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
85 Giuse Lê Đức Năng Chính xứ Dưỡng Điềm Xóm 8 -  Hồi Ninh - Kim Sơn - Ninh Bình
86 Gioan Nguyễn Văn  Nghĩa Chính xứ Ngọc Cao  Đức Long - Nho Quan - Ninh Bình
87 Phêrô Lê Văn  Nhuận Quản nhiệm xứ Tam Điệp Thị  Tam Điệp - Ninh Bình
88 Giuse Đinh Văn  Niêm Phó xứ Kim Trung  Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
89 Phêrô Trần Văn  Phàn Chính xứ Kim Đông  Kim Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
90 Antôn Nguyễn Văn Phong Tu học 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
91 Phêrô Đinh Văn Phong Phó xứ Phú Thuận Yên Mô- Ninh Bình
92 Phêrô Nguyễn Hồng  Phúc Chính xứ Khiết Kỷ  Ân Hòa - Kim Sơn - Ninh Bình
93 Vinhsơn Phạm Hữu Phước Chuẩn bị du học 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
94 Phêrô Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hóa Lộc  Định Hóa - Kim Sơn - Ninh Bình
95 Vincent Nguyễn Văn  Phương Chính xứ Hợp Thành  Cồn Thoi - Kim Sơn - Ninh Bình
96 Rôcô Nguyễn Văn Phương Quản nhiệm Tín Thuận  Khánh Thành - Yên Khánh - Ninh Bình
97 Phêrô Vũ Đức  Phượng Chính xứ Yên Vân  Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
98 Phêrô Đinh Văn Quang Du học  Du học Mỹ
99 Phanxico X. Nguyễn Đức Quỳnh Hưu dưỡng tại Trụ Sở Phát Diệm 112 Lê Đức Thọ - P.15 - Q. Gò Vấp - Tp. HCM
100 Phaolô Nguyễn Văn Sang Chính xứ Phúc Lai  Sơn Lai - Nho Quan - Ninh Bình
101 Giuse Nguyễn Anh  Sơn Phó xứ Sào Lâm  Văn Phú - Nho Quan - Ninh Bình
102 Phêrô Nguyễn Văn  Tài Phó xứ Khoan Dụ Lạc Thuỷ-Lệ Thuỷ-Hoà Bình
103 Giuse Nguyễn Đức Thành Phó xứ Cồn Thoi Cồn Thoi-Kim Sơn-Ninh Bình
104 Phaolô Nguyễn Văn Thành Quản nhiệm Gia Lạc  Khánh Hội-Yên Khánh-Ninh Bình
105 Phaolô Trần Văn  Thảo Chính xứ Tùng Thiện  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
106 Phêrô Trần Mạnh  Thiêm Đại Chủng viện Hà Nội Hà Nội
107 Giuse Mai Văn Thiện Chính xứ Bình Sa  Lai Thành - Kim Sơn - Ninh Bình
108 Phêrô Nguyễn Văn Thiện Quản lý TGM  75 Phát Diệm Đông-Kim Sơn - Ninh Bình
109 Giuse Vũ Văn Thiện Quản nhiệm Bình Hải  Yên Nhân-Yên Mô - Ninh Bình
110 Gioan B. Phạm Xuân Thiện Phó xứ Thuần Hậu  Ân Hoà-Kim Sơn - Ninh Bình
111 Têphanô Phạm Văn Thịnh Chánh Văn Phòng TGM  75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
112 Tôma A. Nguyễn Xuân Thịnh Phó xứ Đồng Chưa  Gia Thịnh - Gia Viễn - Ninh Bình
113 Giuse Mai Văn Thông Chính xứ Yên Bình  Yên Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
114 Giuse Đỗ Văn Thuận chuẩn bị đi học 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
115 Phao lô Phạm Văn  Thức Phó xứ Phúc Nhạc Khánh Nhạc-Yên Khánh-Ninh Bình
116 Vincent Trần Minh Thực Đại Chủng viện Huế 30 Kim Long - Tp. Huế
117 Vincent Phạm Văn  Thuyết Phó xứ Vô Hốt Lạc Vân-Nho Quan-Ninh Bình
118 Giuse Đinh Đình Tiến Phó xứ Hoá Lộc  Hoá Lộc - Kim Sơn - Ninh Bình
119 Giuse Trần Văn  Tiến Phó xứ Yên Vân  Khánh Vân - Yên Khánh - Ninh Bình
120 Giuse Nguyễn Văn  Tiệp Phó xứ Bạch Liên  Yên Thành - Yên Mô - Ninh Bình
121 Phêrô Nguyễn Văn Tĩnh Chính xứ Văn Hải  Khoan Dụ - Lạc Thủy - Hòa Bình
122 Giuse Trần Văn  Tịnh Phó xứ Tôn Đạo  Ân Hoà-Kim Sơn-Ninh Bình
123 Giuse Phan Văn  Toàn Chính xứ Thiện Dưỡng  Ninh Vân - Hoa Lư-Ninh Bình 
124 Giuse Trần Văn  Toản Chính xứ Kim Trung  Kim Trung - Kim Sơn - Ninh Bình
125 Gioan B. Nguyễn Công Tráng Chính xứ Mưỡu Giáp  Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
126 Tôma Phạm Văn  Triển TCV thánh Phaolô Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
127 Phaolô Phạm Công Trình Chính xứ Hướng Đạo  Đồng Hướng - Kim Sơn - Ninh Bình
128 Phaolô Đinh Công Trung Quản nhiệm xứ Hải Nạp  Yên Hòa - Yên Mô - Ninh Bình 
129 Antôn Nguyễn Văn  tĩnh dưỡng  Lưu Phương - Kim Sơn - Ninh Bình
130 Giuse Trần Văn  Tứ Phó xứ Mưỡu Giáp Gia Xuân - Gia Viễn - Ninh Bình
131 Giuse Hoàng Đình Từ Quản nhiệm Quân Triêm Chất Bình - Kim Sơn - Ninh Bình
132 Antôn Phan Văn  Tự  Đại Diện Giám quản 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
133 Giuse Trần Văn Tuân Phó xứ Nam Biên Khánh Mậu-Yên Khánh - Ninh Bình
134 Antôn Trần Văn  Tuấn Quản nhiệm xứ Phúc Hải  Khánh Trung-Yên Khánh-Ninh Bình
135 Matthêu Nguyễn Văn Tuấn Phó xứ Vô Hốt  - Lạc Vân - Nho Quan - Ninh Bình
136 Giuse Trần Quốc Tuấn Phó xứ Uy Tế  Gia Hưng - Gia Viễn - Ninh Bình
137 Giuse Nguyễn Văn  Tuyên Tòa Giám Mục Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
128 Phaolô Nguyễn Tất Ứng Chính xứ Tân Mỹ  Kim Mỹ - Kim Sơn - Ninh Bình
139 Gioan B. Lê Ngọc Vân Quản nhiệm Xích Thổ  Xích Thổ-Nho Quan- Ninh Bình
140 Giuse Trần Ngọc Văn Nghỉ hưu tại Gx. Hải Cường  Văn Hải - Kim Sơn - Ninh Bình
141 Antôn Nguyễn Văn  Vinh Chính xứ Hoàng Mai  Ninh An - Hoa Lư - Ninh Bình
142 Phêrô Nguyễn Quang Vinh Cha Giáo Tcv Phát Diệm 75 Phát Diệm Đông - Kim Sơn - Ninh Bình
143 Giuse Nguyễn Văn  Vịnh Phó xứ Mưỡu Giáp Gia Xuân-Gia Viễn-Ninh Bình
144 Giuse Trần Văn  Vịnh Quản nhiệm xứ Bình Hòa  Khánh Hồng - Yên Khánh - Ninh Bình
145 Phêrô Mai Văn Vọng Giám đốc Tcv Phát Diệm  Kim Chính - Kim Sơn - Ninh Bình
146 Giuse Nguyễn Văn  Yêm Chính xứ Như Tân  Kim Tân - Kim Sơn - Ninh Bình
147 Phó tế Phaolô Trần Tiển Đạt Giúp xứ Tam Châu Khánh Nhạc-Yên Khánh - Ninh Bình
148 Phó tế Phaolô Trần Minh Hiếu Giúp xứ Phương Thượng Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
149 Phó tế Giuse Nguyễn Xuân Hoà Giúp xứ Mông Hưu Chính Tâm-Kim Sơn-Ninh Bình
150 Phó tế Giuse Đinh Văn Huynh Giúp xứ Khoan Dụ  Thị trấn Chi Nê - Lạc Thuỷ - Hoà Bình
151 Phó tế Phó tế Giuse Phạm Văn Hưng Giúp xứ Cồn Thoi Cồn Thoi-Kim Sơn-Ninh Bình
152 Phó tế Giuse Đinh Văn  Quang Giúp xứ Phát Diệm Lưu Phương-Kim Sơn-Ninh Bình
153 Phó tế Phanxicô X. Đinh Gia  Phú Giúp xứ Kim Trung Cồn Thoi-Kim Sơn-Ninh Bình
154 Phó tế Phêrô Đinh Văn Phú Giúp xứ Khiết Kỷ Ân Hoà-Kim Sơn-Ninh Bình
155 Phó tế Phêrô Bùi Văn Giúp xứ Hải Cường Văn Hải-Kim Sơn-Ninh Bình
156 Phó tế Phêrô Nguyễn Văn Tuấn Giúp xứ Ninh Bình Phường Thanh Bình, tp. Ninh Bình
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm