5h:53 (GMT+7) - Thứ bẩy, 22/02/2020 Theo dõi MXH:

Tuần chín ngày, từ ngày 9/2 đến 17/2: cầu xin Chúa ban cho các nhà khoa học sớm tìm được thuốc ngăn chặn dịch bệnh !

Giấy giới thiệu, xin điều tra và rao hôn phối

10h:51 (GMT+7) - Thứ ba, 21/01/2020   |   Lượt xem: 151

Tải file Pdf

Tải file word

 

Vp. TGM Phát Diệm
10h:51 (GMT+7) - Thứ ba, 21/01/2020   |   Lượt xem: 151
CÁC TIN KHÁC
Đơn chuẩn hôn nhân khác đạo
Đơn chuẩn hôn nhân khác đạo
Đơn chuẩn hôn nhân khác đạo
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm