0h:23 (GMT+7) - Chủ nhật, 4/06/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Video ca khúc: Nhớ Quê Hương- Nhạc và lời Nguyễn Đức Cung
Video ca khúc: Nhớ Quê Hương- Nhạc và lời Nguyễn
Mẹ Phát Diệm ơi, đã bao năm rồi Lòng thì gần mà đường vẫn còn xa xôi
Chi tiết >>
Video bài giảng của Đức TGM Giuse: Đối diện với khủng hoảng chúng ta phải làm gì ?
Video bài giảng của Đức TGM Giuse: Đối diện với
Đối diện với khủng hoảng chúng ta phải làm gì ?
Chi tiết >>
Video giới thiệu ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm
Video giới thiệu ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm
Video giới thiệu ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm
Chi tiết >>
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Chi tiết >>
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Video Bài giảng của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Video Bài giảng
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn MTG Phát Diệm
Chi tiết >>
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục là hiện thân của Chúa
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục là hiện thân của Chúa
Chi tiết >>
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và Ngân khánh khấn Dòng MTG
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và Ngân khánh khấn Dòng MTG
Chi tiết >>
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm