15h:35 (GMT+7) - Thứ ba, 23/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Video: Phóng sự giáo xứ Yên Vân trước ngày Lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ mới
Video: Phóng sự giáo xứ Yên Vân trước ngày Lễ
Video: Phóng sự giáo xứ Yên Vân trước ngày Lễ khánh thành và cung hiến nhà thờ mới
Chi tiết >>
Video: Không khí Giáng Sinh tại TCV Thánh Phaolô Phát Diệm
Video: Không khí Giáng Sinh tại TCV Thánh Phaolô Phát
Video: Không khí Giáng Sinh tại TCV Thánh Phaolô Phát Diệm
Chi tiết >>
Video: Bậc đáng kính Pauline Jaricot-Đấng sáng lập Hội Giáo hoàng Truyền giáo: "Tu viện của tôi là thế giới này"
Video: Bậc đáng kính Pauline Jaricot-Đấng sáng lập Hội Giáo
Video: Bậc đáng kính Pauline Jaricot-Đấng sáng lập Hội Giáo hoàng Truyền giáo: "Tu viện của tôi là thế giới này"
Chi tiết >>
Video Thánh lễ cầu cho các linh hồn 02.11.2020: Chiêm nghiệm con đường hạt lúa
Video Thánh lễ cầu cho các linh hồn 02.11.2020: Chiêm
Video Thánh lễ cầu cho các linh hồn 02.11.2020: Chiêm nghiệm con đường hạt lúa
Chi tiết >>
Video Caritas Phát Diệm: Hướng về đồng bào miền Trung lần II
Video Caritas Phát Diệm: Hướng về đồng bào miền Trung
Từ ngày 26-28.10.2020, Caritas Phát Diệm đã thực hiện chuyến đi cứu trợ đồng bào miền Trung, đến thăm cách riêng một vài giáo xứ của tgp Huế.
Chi tiết >>
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục để làm gì ? Thánh lễ trao sứ vụ cho cha tân chính xứ La Vân
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục để làm gì ? Thánh lễ trao sứ vụ cho cha tân chính xứ La Vân
Chi tiết >>
Video bài giảng của Đức TGM Giuse: Hai cách nên thánh cho giới trẻ- Lễ bổn mạng SVCG Phát Diệm 2020
Video bài giảng của Đức TGM Giuse: Hai cách nên
Video bài giảng của Đức TGM Giuse: Hai cách nên thánh cho giới trẻ- Lễ bổn mạng SVCG Phát Diệm 2020
Chi tiết >>
Video: Phóng sự Sinh nhật xứ Đoàn Têrêsa giáo xứ Đồng Chưa
Video: Phóng sự Sinh nhật xứ Đoàn Têrêsa giáo xứ
Video: Phóng sự Sinh nhật xứ Đoàn Têrêsa giáo xứ Đồng Chưa
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm