1h:32 (GMT+7) - Thứ sáu, 19/07/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Trực tiếp: Thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô bổn mạng Giáo phận
Trực tiếp: Thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô
Trực tiếp: Thánh lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô bổn mạng Giáo phận
Chi tiết >>
Bài giảng Đức cha Phêrô thăm giáo hạt Văn Hải
Bài giảng Đức cha Phêrô thăm giáo hạt Văn Hải
Bài giảng Đức cha Phêrô thăm giáo hạt Văn Hải
Chi tiết >>
Phóng sự thăm giáo hạt Cách Tâm
Phóng sự thăm giáo hạt Cách Tâm
Phóng sự thăm giáo hạt Cách Tâm
Chi tiết >>
Cùng đi trong Thần Khí-Phóng sự thăm giáo hạt Đồng Chưa
Cùng đi trong Thần Khí-Phóng sự thăm giáo hạt Đồng
Cùng đi trong Thần Khí-Phóng sự thăm giáo hạt Đồng Chưa
Chi tiết >>
Phóng sự "Cùng đi trong Thần Khí"- Đức Cha Phêrô thăm giáo hạt Bạch Liên
Phóng sự "Cùng đi trong Thần Khí"- Đức Cha Phêrô
Phóng sự "Cùng đi trong Thần Khí"- Đức Cha Phêrô thăm giáo hạt Bạch Liên
Chi tiết >>
Sứ mạng của Giới Giáo chức Công giáo-Huấn dụ của Đức Cha Phêrô
Sứ mạng của Giới Giáo chức Công giáo-Huấn dụ của
Sứ mạng của Giới Giáo chức Công giáo-Huấn dụ của Đức Cha Phêrô
Chi tiết >>
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh-Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh-Đức Cha Phêrô Kiều Công
Bài giảng Lễ Mình Máu Thánh-Đức Cha Phêrô Kiều Công Tùng
Chi tiết >>
Trực tiếp: Thánh lễ Tạ ơn khấn dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 02/06/2023
Trực tiếp: Thánh lễ Tạ ơn khấn dòng Mến Thánh
🔴Trực tiếp: Thánh lễ Tạ ơn khấn dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 02/06/2023
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm