8h:26 (GMT+7) - Thứ bẩy, 1/04/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Video: Ca nguyện kính Thánh Giuse-mừng bổn mạng Đức TGM Giuse
Video: Ca nguyện kính Thánh Giuse-mừng bổn mạng Đức TGM
Video: Ca nguyện kính Thánh Giuse-mừng bổn mạng Đức TGM Giuse
Chi tiết >>
Video ca khúc: Vâng theo Ý Cha
Video ca khúc: Vâng theo Ý Cha
Video ca khúc: Vâng theo Ý Cha
Chi tiết >>
Video: Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Video: Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Video: Thánh lễ Truyền chức Phó tế
Chi tiết >>
Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế 01.03.2021
Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế 01.03.2021
Trực tiếp: Thánh lễ Truyền chức Phó tế 01.03.2021
Chi tiết >>
Video bài giảng thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay là buông bỏ
Video bài giảng thứ Tư Lễ Tro: Ăn chay là
Video bài giảng: Ăn chay là buông bỏ
Chi tiết >>
Chìa khóa hạnh phúc trong năm mới-Video bài giảng đầu năm mới tại Phát Diệm
Chìa khóa hạnh phúc trong năm mới-Video bài giảng đầu
Chìa khóa hạnh phúc trong năm mới-Video bài giảng đầu năm mới tại Phát Diệm
Chi tiết >>
"Gờ giảm tốc" - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
"Gờ giảm tốc" - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
"Gờ giảm tốc" - ĐTGM Giuse Nguyễn Năng
Chi tiết >>
Video Dâng Chúa Mùa Xuân- Tcv Thánh Phaolô Phát Diệm
Video Dâng Chúa Mùa Xuân- Tcv Thánh Phaolô Phát Diệm
Video Dâng Chúa Mùa Xuân- Tcv Thánh Phaolô Phát Diệm
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm