19h:13 (GMT+7) - Thứ năm, 21/10/2021 Theo dõi MXH:

"Người này là ai mà cả gió và biển cũng tuân lệnh Người" (Mc 4, 35-41)

Chúa nhật XXV thường niên năm B: Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết

15h:3 (GMT+7) - Thứ bẩy, 18/09/2021

Chúa Nhật 25 Quanh Năm Năm B       Mc 9, 29-36

"Con Người sẽ bị nộp. Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.

Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".

Suy Niệm: Trong bài Tin Mừng hôm nay, Ðức Giêsu loan báo về cuộc Thương Khó và Phục Sinh của Ngài. Ðây là lần thứ hai Ngài muốn bộc lộ tâm sự và mạc khải sứ mệnh Ngài sẽ phải thực hiện. Nhưng các môn đệ không hiểu, lại còn tranh cãi với nhau về địa vị. Ðức Giêsu vẫn không tìm được bạn đồng cảm.

Tự vấn:

  1. “Kitô hữu” là danh hiệu của những người có Chúa Kitô, đồng hình đồng dạng với Chúa Kitô. Là một Kitô hữu, nhưng những suy nghĩ, lời nói và hành động của tôi có họa lại đời sống hiến mình phục vụ của Chúa Kitô không?
  2. Trong đời sống với sứ vụ và bổn phận của mình, tôi có khiêm nhường, hy sinh phục vụ không, hay tôi chỉ tìm danh vọng và địa vị?
  3. Là người con Chúa trong lòng Giáo Hội, tôi có quảng đại đón tiếp, trợ giúp và cầu nguyện cho những sứ giả Tin Mừng của Chúa Kitô không?

Cầu Nguyện: Lạy Chúa Giêsu, với danh nghĩa là Kitô hữu, chúng con muốn là những người bạn thân của Chúa. Thế nhưng, chúng con lại không muốn hiểu Chúa, không đồng sở thích với Chúa. Chúng con chỉ thích lo cho mình, được vinh thân phì gia. Còn Chúa, Chúa đã sống và muốn chúng con biết quên mình vì tha nhân.

Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa, để Chúa được vui lòng và chúng con được hạnh phúc. Amen.

BTT
CÁC TIN KHÁC
Bài giảng Chúa nhật XXIX Thường niên năm B: Thập giá Đức Kitô-Hy tế tuyệt hảo tôn vinh Thiên Chúa và cứu chuộc thế gian
Bài giảng Chúa nhật XXIX Thường niên năm B: Thập giá Đức Kitô-Hy tế tuyệt hảo tôn vinh Thiên Chúa và cứu chuộc thế gian
CN XXIX TN (B) Chủ đề : Thập giá Đức Kitô : Hy tế tuyệt hảo tôn vinh Thiên Chúa và cứu chuộc thế gian
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B: Chúa Giê-su, Đấng khôn ngoan Thiên Chúa ở giữa loài người
Bài giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B: Chúa Giê-su, Đấng khôn ngoan Thiên Chúa ở giữa loài người
Bài giảng Chúa nhật XXVIII thường niên năm B: Chúa Giê-su, Đấng khôn ngoan Thiên Chúa ở giữa loài người
Chi tiết >>
Chúa nhật XXVII thường niên năm B (Video): Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ
Chúa nhật XXVII thường niên năm B (Video): Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ
Chúa Nhật 27 Quanh Năm Năm B Mc 10, 2-12 "Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân rẽ".
Chi tiết >>
Chúa nhật XXVI thường niên năm B (Video) - Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con
Chúa nhật XXVI thường niên năm B (Video) - Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con
Chúa nhật XXVI thường niên năm B: Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa nhật XXV thường niên năm B: Sự thật sẽ giải phóng anh em
Bài giảng Chúa nhật XXV thường niên năm B: Sự thật sẽ giải phóng anh em
Một vị vua tuổi tác muốn nhường ngôi cho một người xứng đáng. Tiêu chí đầu tiên là sự trung thực. Để trắc nghiệm tính thật thà, vua cho gọi một số thanh niên, trao cho mỗi người một dúm hạt giống, dặn họ về gieo chăm sóc trong vòng 3 tháng. Chậu của ai nhiều hoa đẹp, thì sẽ được thừa kế ngai vàng.
Chi tiết >>
Bài giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B: “Ép-pha-tha” : Hãy mở ra !
Bài giảng Chúa nhật XXIII thường niên năm B: “Ép-pha-tha” : Hãy mở ra !
Ép-pha-tha (hãy mở ra) là động từ ở thể truyền khiến, ra lệnh cho người thuộc quyền khai thông, mở lối, tạo dòng chảy, phá nơi bưng bít, để có thể qua lại, giao lưu, trao đổi với nhau.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm