21h:40 (GMT+7) - Thứ hai, 16/05/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Biết Chúa Giêsu hơn trong mùa Phục sinh

15h:58 (GMT+7) - Thứ hai, 18/04/2022

BIẾT CHÚA GIÊSU HƠN TRONG MÙA PHỤC SINH

Linh mục Nnamdi Moneme OMV

WHĐ (18.4.2022) - Giữa cơn hấp hối trên thập giá, Chúa Giêsu đã thốt ra những lời nguyện đầy thống khổ hướng về Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23:34). Tội lỗi nặng nề nhất trong lịch sử nhân loại – tội giết Con Thiên Chúa làm người – là một tội xuất phát từ hành động vì thiếu hiểu biết. Những kẻ kết án Chúa Giêsu, kể cả Do Thái và Dân ngoại, đều không nhận biết về rất nhiều điều như: những hệ quả nghiêm trọng của hành vi kinh khủng của họ; tình yêu vĩ đại của Thiên Chúa dành cho nhân loại; chương trình của Thiên Chúa để cứu độ nhân loại thông qua cái chết của Con Một Ngài; và trên tất cả, đó là căn tính đích thực của Đấng đang bị treo trên thập giá.

Thánh Phêrô nhắc cho những thính giả Do Thái của mình biết rằng chính họ là những kẻ đồng lõa với Dân ngoại trong việc kết án Chúa Giêsu Kitô bởi vì họ đã không biết Người là Đấng nào, “Thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em” (Cv 3:17). Trong sự thiếu hiểu biết của mình, họ đã không nhận ra Chúa Giêsu đang ở giữa họ chính là Người Tôi Trung của Thiên Chúa. Họ cũng ngu muội “chối bỏ Đấng Thánh và Đấng Công Chính” và xử tử “Đấng khơi nguồn sự sống”. Sự thiếu hiểu biết trầm trọng này chính là lầm lỗi của họ! Đáng buồn thay, bởi vì ngày nay chúng ta cũng không hiểu biết đủ về Chúa Giêsu và quyền năng ân sủng của Người nên chúng ta cũng phạm tội một cách nặng nề và vô vọng.

Bằng việc nâng Con Một của mình trỗi dậy từ cõi chết, Thiên Chúa đáp lại lời nguyện trong cơn hấp hối của Chúa Giêsu đồng thời tha thứ cho nhân loại vì tội không hay biết gì về Con Thiên Chúa. Hơn nữa, cũng nhờ vào sự Phục sinh, Thiên Chúa đã đặt dấu chấm hết cho thời đại vô tri của con người về Con Thiên Chúa, Đức Giêsu Kitô. Lễ Phục sinh đã mở ra một thời kỳ để chúng ta biết Chúa và mang Chúa đến cho nhiều người được biết. Chúng ta cũng nên lặp lại tâm tình của Thánh Phêrô, “nhưng Thiên Chúa đã làm cho Người trỗi dậy từ cõi chết; về điều này, chúng tôi xin làm chứng”(Cv 3:15). 

Sự hiểu biết về Chúa Kitô Phục sinh bắt đầu bằng sự thống hối tội lỗi của chúng ta, “vậy anh em hãy sám hối và trở lại cùng Thiên Chúa, để Người xoá bỏ tội lỗi cho anh em”(Cv 3:19). Sự Phục sinh mở ra thời gian cho sự sám hối chân thành sẽ dẫn dắt để chúng ta nhận biết, yêu mến và vâng phục Chúa Kitô cách trung thành hơn, cũng như làm chứng cho Người trong thế giới hôm nay.

Chúa Kitô Phục sinh tiếp tục đồng hành với các môn đệ bất trung của Người đến Giêrusalem bởi vì Người muốn họ hiểu biết nhiều hơn về Người. Người không hề hài lòng với việc chỉ tỏ hiện thoáng qua cho hai môn đệ trong lúc bẻ bánh tại Emmaus. Người theo họ đến Giêrusalem và làm nhiều điều cốt để khiến họ biết thêm về Người. Người chuyện trò với họ và yêu cầu họ đụng chạm đến mình để họ yên tâm rằng Người đang thực sự hiện diện cùng họ, “Nhìn chân tay Thầy coi, chính Thầy đây mà! Cứ rờ xem, ma đâu có xương có thịt như anh em thấy Thầy có đây?” Nói xong, Người đưa tay chân ra cho các ông xem” (Lc 24:39-40). Thậm chí, Người còn ăn cá nướng trước mặt các môn đệ để đảm bảo với họ rằng Đấng bị đóng đinh trên thập giá đang hiện diện rõ ràng trước mắt họ.

Chúa Kitô Phục sinh thực hiện tất cả những điều đó để chúng ta biết Người nhiều hơn, cũng như kinh qua quyền năng Phục sinh của Người trong đời sống và trở nên nhân chứng cho Người, “Có lời Kinh Thánh chép rằng: Đấng Kitô phải chịu khổ hình, rồi ngày thứ ba, từ cõi chết sống lại; phải nhân danh Người mà rao giảng cho muôn dân, bắt đầu từ Giêrusalem, kêu gọi họ sám hối để được ơn tha tội. Chính anh em là chứng nhân về những điều này. (Lc 24:47-48)

Tuy vậy, một câu hỏi được đặt ra, chúng ta có đang thực sự biết Chúa Giêsu nhiều hơn? Có vài dấu hiệu chỉ ra rằng chúng ta thiếu đi sự hiểu biết về Chúa Giêsu mặc cho Người đã làm nhiều điều để khiến chúng ta biết về Người hơn.

Trước hết, khi chúng ta không biết Chúa Giêsu cách đúng đắn, tâm hồn chúng ta dễ rơi vào tình trạng băn khoăn, lo lắng. Người hỏi các môn đệ rằng: “Sao lại hoảng hốt? Sao lòng anh em còn ngờ vực?”(Lc 24:38) Khi không hiểu biết đủ về Chúa Giêsu, chúng ta dễ dàng bị lấn át bởi những băn khoăn và lo lắng trong đời sống. Chỉ có sự hiểu biết đích thực về Chúa Giêsu mới mang đến bình an cho những tâm hồn hay lo sợ của chúng ta.

Thứ hai, khi chúng ta không biết đủ về Chúa Giêsu, chúng ta sẽ cố gắng che đậy tội lỗi của mình một cách vô vọng hoặc giả vờ như chúng ta không lỗi phạm đến chúng. Việc không biết Chúa Kitô cũng khiến chúng ta gặp khó khăn khi tha thứ cho chính mình và tha nhân. Thánh Gioan cho rằng, “nếu ai phạm tội, thì chúng ta có một Đấng Bảo Trợ trước mặt Chúa Cha: đó là Đức Giêsu Kitô, Đấng Công Chính” (1Ga 2:1-2). Người cứu chuộc tội lỗi chúng ta và ban muôn ơn lành để chúng ta có một khởi đầu lại, cũng như tiếp tục tuân giữ các giới răn của Người và vượt qua tội lỗi.

Thứ ba, khi chúng ta không hiểu biết về Chúa Giêsu và quyền năng ân sủng của Người, chúng ta lạc mất niềm cậy trông vào việc tuân giữ các giới răn của Chúa và chịu thất bại vô vọng trong tội lỗi. Thánh Gioan đã nói. “Căn cứ vào điều này, chúng ta nhận ra rằng chúng ta biết Thiên Chúa: là chúng ta tuân giữ các điều răn của Người , ai nói rằng mình biết Người mà không tuân giữ các điều răn của Người, đó là kẻ nói dối, và sự thật không ở nơi người ấy” (1Ga 2: 3-4). Việc hiểu biết Chúa Giêsu cách mật thiết thôi thúc chúng ta vâng nghe Lời Người và đẩy lùi tất cả tội lỗi ra khỏi tình yêu dành cho Chúa, “Còn hễ ai giữ lời Người dạy, nơi kẻ ấy tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo”(1Ga 2:5).

Các bạn thân mến trong Chúa Giêsu Kitô, chúng ta hãy cùng tiến vào mùa Phục sinh năm nay với một niềm xác tín rằng thời gian cho sự thiếu hiểu biết về Chúa Giêsu Kitô đã chấm dứt. Đây là thời gian để biết Người và làm cho Người được nhiều người biết đến. Có rất nhiều cách thế để chúng ta có thể gia tăng sự hiểu biết về Người.

Chúng ta bắt đầu hiểu biết Người nhiều hơn qua một sự thống hối đích thực và chân thành. Không ăn năn tội khiến chúng ta trở nên mù lòa trước sự hiện diện của Đấng Phục sinh. Chúng ta tự lên án một đời sống thiếu hiểu biết về Chúa Giêsu khi chúng ta cố gắng biện hộ cho tội lỗi của mình hoặc gọi những điều xấu xa là tốt lành.

Nhờ vào việc dành thời gian đọc Kinh Thánh, chúng ta đào sâu sự hiểu biết về Người. Hãy suy niệm Lời Chúa và ý thức sự hiện diện miên trường của Người ở giữa chúng ta. Điều này giúp cho Chúa Giêsu có thể “mở trí cho chúng ta hiểu Kinh Thánh”(Lc 25:45). Như thánh Giêrônimô nói, “Không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Kitô”.

Chúng ta biết Chúa Giêsu hơn khi chúng ta để tình yêu của Người tiến vào và ngự trị mãi mãi trong trái tim chúng ta. Tình yêu ấy cũng chính là ánh sáng giúp chúng ta thấy được Chúa Giêsu đang hiện diện và hoạt động trong mọi biến cố của đời sống chúng ta. Một khi còn nghi ngờ tình yêu của Chúa Giêsu dù với bất cứ lý do nào, thì khi ấy chúng ta không thể biết đủ tốt về Chúa.

Chúng ta thăng tiến sự hiểu biết mật thiết về Chúa Giêsu bằng cách làm theo Lời Chúa và thi hành thánh ý Người. Chính Chúa Giêsu đã đảm bảo với chúng ta rằng chúng ta sẽ liên kết mật thiết với Người nhờ vào lòng trung thành với thánh ý của Chúa Cha, “phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi”(Mt 12:50).

Chúng ta hiểu biết Chúa Kitô hơn khi chúng ta để cho Người đụng chạm đến chính mình trong bí tích Thánh Thể và bí tích Hòa Giải. Người mời gọi chúng ta đến với kinh nghiệm được khai sáng về sự hiện diện đầy yêu thương của Người ở giữa chúng ta qua lời nói, “Hãy chạm Ta và hãy xem”.

Chúng ta càng biết nhiều về Đấng cứu độ, chúng ta càng nỗ lực trở nên giống Người hơn trong thế giới này. Việc sống như một chứng tá của Chúa Kitô và chối từ tuân theo thế gian chuẩn bị cho chúng ta một sự hiểu biết đủ đầy về Chúa Kitô Phục sinh, Đấng luôn đồng hành cùng chúng ta. Hai môn đệ trên đường Emmaus biết Chúa nhiều hơn bởi họ đã trở lại Giêrusalem và làm chứng cho Người, “các ông thuật lại những gì đã xảy ra dọc đường và việc mình đã nhận ra Chúa thế nào khi Người bẻ bánh”. (Lc 24:35)

Cuối cùng, chúng ta không thể biết Chúa Giêsu cách mật thiết nếu không có một tình yêu sâu thẳm dành cho người biết và yêu mến Chúa Giêsu nhất – đó là Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Việc yêu mến Đức Mẹ cho phép chúng ta cũng yêu mến Chúa Giêsu với một tình yêu nồng nàn của Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội. Theo cách này, chúng ta chia sẻ sự hiểu biết đầy yêu thương của Đức Mẹ về Chúa Giêsu, đây là đã dẫn Mẹ lên đồi Calvê với tư cách là một chứng tá can đảm của tình yêu thiêng liêng chiến thắng tội lỗi, sự chết và ma quỷ. Không hề có một chút xíu sự vô tri nào về Chúa Giêsu trong trái tim Mẹ Maria.

Ngày nay, Chúa Kitô Phục sinh vẫn đang đi đến với mỗi người chúng ta để chạm chúng ta trong bí tích Thánh Thể, nhờ đó, chúng ta có thể biết Người nhiều hơn. Đã không còn thời gian cho sự vô tri về Chúa Kitô. Đây là thời điểm để biết Chúa và làm cho Người được mọi người hiểu biết nhiều hơn. Đó là cách duy nhất để chúng ta có thể hy vọng thắng vượt được tội lỗi, cùng tuân giữ các giới răn của Người và đảm bảo cho tâm hồn mình sẽ không bao giờ ở trong tình trạng băn khoăn lo lắng.

Vinh danh Chúa Giêsu! Tôn vinh Mẹ Maria!

Quang Sáng
Chuyển ngữ từ: catholicexchange.com (20.4.2021)
WHĐ (17.4.2022)

CÁC TIN KHÁC
5 suy tư đầy lôi cuốn từ Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày ơn gọi 2022
5 suy tư đầy lôi cuốn từ Sứ điệp của Đức Giáo Hoàng cho Ngày ơn gọi 2022
Ơn gọi là biến giấc mơ của Thiên Chúa thành hiện thực... Vào ngày 5 tháng 5 năm 2022, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã công bố sứ điệp năm nay cho Ngày Thế giới Cầu nguyện cho Ơn gọi. Đức Thánh Cha xem “ơn gọi” theo nghĩa rộng chính là tiếng gọi của Chúa dành cho tất cả chúng ta trong cuộc sống.
Chi tiết >>
Nhân tháng hoa kính Đức Mẹ
Nhân tháng hoa kính Đức Mẹ
Trong truyền thống của Giáo hội, có hai tháng trong năm Phụng vụ được dành để vun trồng và bày tỏ lòng kính mến đối với Mẹ Maria: tháng 5 là tháng Hoa, và tháng 10 là tháng Mân Côi. Cả hai tháng do Giáo hội đề ra đều nhắm giúp các tín hữu gia tăng lòng sùng kính đối với Mẹ Thiên Chúa và noi gương các nhân đức của Mẹ hiền.
Chi tiết >>
Tinh thần hiệp hành nơi sứ vụ linh mục
Tinh thần hiệp hành nơi sứ vụ linh mục
Vào thứ Hai ngày 07/6/2021, Đức Thánh cha Phanxicô đã ngỏ lời với một nhóm linh mục người Pháp đang làm công tác nghiên cứu về Giáo hội tại Roma: “Hãy đặt để Thiên Chúa và giáo dân vào trung tâm điểm của những mối bận tâm hàng ngày của các con” và linh mục phải là “những người có khả năng biết sống, biết cười và khóc với anh chị em giáo dân của các con, nói một cách dễ hiểu, biết giao tiếp với họ”. Đức Thánh cha nhấn mạnh đến tinh thần hiệp thông cộng đoàn như là khí thở của đời linh mục: “Trong tinh thần huynh đệ sống trong chân lý, trong sự chân thành của các mối tương quan, và trong đời sống cầu nguyện, chúng ta có thể hình thành nên một cộng đoàn,
Chi tiết >>
Diễn từ của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục
Diễn từ của ĐTC Phanxicô dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục
Đang khi tham dự Đại hội Toàn thể Thường kỳ (lần thứ 14) này, hết thảy chúng ta đều cảm thấy vui mừng, và cùng nhau ngợi khen cảm tạ Thiên Chúa vì đây là dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập định chế Thượng Hội đồng Giám mục. Từ Công đồng Vaticanô II đến Đại hội hiện nay, chúng ta ngày càng cảm nhận rõ nét hơn sự cần thiết và vẻ đẹp của việc “đồng hành với nhau”.
Chi tiết >>
Để nhận ra Chúa Phục sinh ở giữa chúng ta
Để nhận ra Chúa Phục sinh ở giữa chúng ta
Được xây trên nền ngôi nhà của thầy cả thượng phẩm Caipha ở Giêrusalem, nhà thờ Thánh Phêrô Gallicantu nhằm tưởng nhớ việc Simon Phêrô đã chối Chúa Giêsu trong sân vào đêm Người bị bắt. Bên dưới nhà thờ là “cái Hố”, một căn phòng nhỏ bằng đá, nơi Chúa Giêsu bị tống giam vào buổi tối hôm đó, vài giờ trước khi bị kết án và đem đi giết. Đứng ở trong nơi tối tăm, lạnh lẽo đó, nhìn cái lỗ, người ta thấy được nơi mà Thiên Chúa của chúng ta ngã xuống trên một nền đá cứng, đồng thời nghĩ đến việc Người nằm đó trơ trọi một mình, đương đầu với Thứ Sáu Tuần Thánh, khiến người ta phải rơi lệ. Khi đến thăm nơi đó, tôi đã suy ngẫm về Thánh vịnh 88[1], vốn là lời kêu than với Thiên Chúa trong đau khổ và đơn độc của một người cảm thấy bị bỏ rơi hoàn toàn.
Chi tiết >>
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu: Những đau khổ trong lòng Ngài
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu: Những đau khổ trong lòng Ngài
Thánh Tiến sĩ Thiên thần Tôma Aquinô lưu ý rằng những suy ngẫm về “những vấn đề liên quan đến nhân tính của Chúa Kitô là động lực chính để yêu thương và sùng mộ.”[2] Trong Mùa Chay, Giáo Hội suy tư về nhân tính của Chúa Kitô, đặc biệt là khi xem xét cuộc Thương Khó. Khi làm như vậy, thông thường người ta nhấn mạnh nhiều đến sự suy ngẫm và tập trung vào những đau khổ thể xác của Chúa Giêsu Kitô: đánh mắng, đội mão gai, Via Dolorosa – Đàng Thương Khó, và đóng đinh trên thập giá. Không nghi ngờ gì nữa, đây là những khía cạnh quan trọng của Cuộc Khổ nạn cần được xem xét và suy ngẫm. Tuy nhiên, Mùa Chay này có lẽ sẽ có lợi nếu dành thời gian suy ngẫm về những đau khổ nội tâm của Chúa trong cuộc Khổ nạn và cái chết của Ngài, vốn không phải lúc nào cũng nổi bật trong những suy tư về những đau khổ của Chúa Kitô.
Chi tiết >>
Vatican: Đàng Thánh Giá năm 2022
Vatican: Đàng Thánh Giá năm 2022
Vatican News (13.4.2022) - Đường Thánh Giá, được uỷ thác cho các gia đình soạn, sẽ được Đức Thánh Cha chủ sự tại đấu trường Colosseo tối thứ Sáu 15/4/2022.
Chi tiết >>
Để tham dự Tam Nhật Vượt Qua cách trọn vẹn
Để tham dự Tam Nhật Vượt Qua cách trọn vẹn
Trong Tam Nhật Vượt Qua - từ Thứ Năm Tuần Thánh đến Chúa Nhật Phục Sinh - điều kỳ diệu nhất sẽ xảy ra. Hàng triệu Kitô hữu trên khắp thế giới quy tụ lại để tôn kính sự chịu sỉ nhục, đánh đập, và đóng đinh của Chúa Giêsu Kitô. Trong một nền văn hóa toàn cầu thường tôn vinh quyền lực, sức mạnh và vẻ đẹp, thì sự tôn kính công khai đối với một điều quá khủng khiếp như vậy luôn gây ra một chút sửng sốt. Phải chăng điều lôi cuốn người ta trong tường thuật về Cuộc Khổ nạn lại chính là tính dễ bị tổn thương của Thiên Chúa?
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm