100. Lời giải tán : “Chúc anh chị em ra về bình an !” mời gọi chúng ta làm gì ? Lời giải tán “để ai nấy vừa trở về với công việc tốt lành của mình, vừa ngợi khen và chúc tụng Chúa” (QCTQ/SLR 90).