21h:39 (GMT+7) - Thứ hai, 16/05/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Các Chúa nhật Phục Sinh (cập nhật)

9h:51 (GMT+7) - Chủ nhật, 8/05/2022

 

Mời bấm tải về:

Chúa nhật V Phục Sinh

Chúa nhật IV Phục Sinh

Chúa nhật III Phục Sinh

Calendi II, Kinh Tin Kính+ Seraphim+Latinh

Chúa Nhật II Phục Sinh

Chúa Nhật I Phục Sinh

Bài cũ hơn

CÁC TIN KHÁC
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Các Chúa nhật Phục Sinh(cập nhật)
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Các Chúa nhật Phục Sinh(cập nhật)
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Các Chúa nhật Phục Sinh
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh
Gợi ý các bài hát trình chiếu phụng vụ Tuần Thánh và Phục Sinh
Gợi ý các bài hát trình chiếu Thứ Năm tuần Thánh và Bài Thương Khó Lễ Lá
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật Lễ Lá
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật Lễ Lá
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật Lễ Lá
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật V Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật IV Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật IV Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật VI Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật III Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật III Mùa Chay
Gợi ý bài hát trình chiếu có nốt nhạc trong Phụng vụ-Chúa nhật III Mùa Chay
Chi tiết >>
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II Mùa Chay
Gợi ý các bài hát trình chiếu Chúa nhật II Mùa Chay
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm