21h:25 (GMT+7) - Thứ ba, 19/01/2021 Theo dõi MXH:

"Chúng tôi từ phương Đông đến thờ lạy Đức Vua" (Mt 2,1-12)

Năm “Gia đình Amoris Laetitia”: Mục tiêu và Sáng kiến

22h:21 (GMT+7) - Thứ năm, 31/12/2020

NĂM “GIA ĐÌNH AMORIS LAETITIA”:
MỤC TIÊU VÀ SÁNG KIẾN

Giám mục Louis Nguyễn Anh Tuấn 

WHĐ (30.12.2020) – Ngày 27 tháng 12 năm 2020, Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống đã công bố 5 mục tiêu của Năm “Gia đình Amoris Laetitia” (Gia đình – Niềm vui của Tình yêu) – diễn ra từ ngày 19 tháng 3 năm 2021 đến 26 tháng 6 năm 2022 – như sau: 

– phổ biến nội dung của Tông huấn; 

– loan báo Bí tích Hôn phối là một hồng ân, 

– làm cho các gia đình trở thành tác nhân của mục vụ gia đình; 

– giúp người trẻ ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo hướng đến sự thật của tình yêu và của việc tặng ban chính mình; 

– mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình… bao gồm cả vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh gia đình bấp bênh.

Trong số các “sáng kiến” đã được sắp đặt, có “Ngày dành cho ông bà và người cao niên”, và cả Diễn đàn vào tháng 6 năm 2021, cùng với mười video trong đó Đức giáo hoàng Phanxicô nói về Tông huấn, các chứng tá của những người khuyết tật, các đề nghị mục vụ, các bài giáo lý chuẩn bị cho cuộc Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma vào tháng 6 năm 2022.

Trước hết, Bộ trích dẫn Tài liệu Hậu Thượng Hội đồng Giám mục: “Loan báo của Kitô giáo về gia đình đích thực là một tin vui” (Amoris Laetitia, 1).

Khai mạc và bế mạc

Đức giáo hoàng Phanxicô sẽ khai mạc Năm “Gia đình Amoris Laetitia” vào ngày 19 tháng 3 năm 2021. Vào ngày đó, Giáo hội sẽ kỷ niệm 5 năm công bố Tông huấn Amoris Laetitia “về vẻ đẹp và niềm vui của tình yêu gia đình”. Năm “Gia đình Amoris Laetitia” sẽ được Đức giáo hoàng bế mạc vào ngày 26 tháng 6 năm 2022, trong dịp Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ 10 diễn ra tại Roma.

Bộ đảm trách tổ chức Năm “Gia đình Amoris Laetitia” là Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống giải thích về Năm này như sau: Năm “Gia đình Amoris Laetitia” là sáng kiến ​​của Đức thánh cha Phanxicô, nhằm tác động các gia đình trên thế giới qua nhiều đề nghị về thiêng liêng, mục vụ và văn hóa, có thể được thực hiện tại các giáo xứ, giáo phận, các trường đại học, các Phong trào Giáo hội và các Hiệp hội gia đình”.

Bộ nhấn mạnh: “Kinh nghiệm đại dịch đã cho thấy rõ vai trò trung tâm của gia đình như một Giáo hội tại gia và tầm quan trọng của các mối liên kết cộng đồng giữa các gia đình, điều này làm cho Giáo hội trở thành “gia đình của các gia đình” (AL 87). 

Đó là lý do tại sao gia đình “xứng đáng được dành cho một năm cử hành vì nó được đặt ở trung tâm của sự tham gia và sự chăm sóc của toàn bộ công việc mục vụ và của cả Giáo hội”.

Có năm mục tiêu:

“1. Phổ biến nội dung của Tông huấn Amoris Laetitia, để mọi người cảm nghiệm rằng Tin Mừng về gia đình là một niềm vui tràn ngập cõi lòng và cả cuộc sống của chúng ta” (AL 200). Một gia đình khám phá và cảm nghiệm niềm vui khi nhận được hồng ân và niềm vui trở thành hồng ân cho Giáo hội và xã hội, thì “có thể trở thành một ánh sáng giữa đêm tối của thế giới” (AL 66). Và thế giới ngày nay đang cần ánh sáng đó!

“2. Loan báo Bí tích Hôn phối là một hồng ân và tự nó có sức mạnh biến đổi tình yêu con người. Để đạt được mục tiêu này, các Mục tử và các gia đình cần phải đồng hành với nhau trong trách nhiệm mục vụ và bổ sung cho nhau giữa các ơn gọi khác nhau trong Giáo hội (x. AL 203).

“3. Làm cho các gia đình trở thành tác nhân của mục vụ gia đình. Để đạt được mục tiêu này, cần phải “có một nỗ lực loan báo Tin Mừng và huấn giáo hướng vào trong chính gia đình” (AL 200) vì một gia đình môn đệ cũng trở thành một gia đình truyền giáo.

“4. Giúp người trẻ ý thức tầm quan trọng của việc đào tạo hướng đến sự thật của tình yêu và của việc tặng ban chính mình bằng những sáng kiến ​​dành riêng cho họ.

“5. Mở rộng tầm nhìn và hoạt động của mục vụ gia đình… bao gồm cả vợ chồng, con cái, người trẻ, người già và những hoàn cảnh gia đình bấp bênh”.

Sáng kiến ​​và Tài liệu

“1. Diễn đàn “Chúng ta đang ở đâu với Amoris Laetitia? Các chiến lược để thực hiện Tông huấn của Đức thánh cha Phanxicô”, diễn ra từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 6 năm 2021, với sự tham gia của các nhà đặc trách mục vụ gia đình của các Hội đồng Giám mục, các Phong trào và Hiệp hội gia đình quốc tế.

“2. Dự án “10 video Amoris Laetitia”: Đức thánh cha sẽ điểm lại các chương của Tông huấn, cùng với các chứng từ của các gia đình trong một số khía cạnh của cuộc sống hằng ngày. Mỗi tháng sẽ phổ biến một video để khơi lên mối quan tâm mục vụ về gia đình trong các giáo phận và giáo xứ trên toàn thế giới.

“3. #IamChurch: phổ biến một số video chứng từ về sự lãnh đạo trong giáo hội và đức tin của người khuyết tật.

“4. Bước đi như một gia đình ”: 12 đề nghị mục vụ cụ thể để bước đi như một gia đình, lấy cảm hứng từ Tông huấn Amoris Laetitia.

“5. Về Cuộc Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ 10 vào năm 2022 tại Roma, các giáo phận và gia đình trên toàn thế giới được mời gọi phổ biến và học hỏi các bài giáo lý do giáo phận Roma cung cấp, cũng như tham gia vào các sáng kiến ​​mục vụ đặc biệt.

“6. Cử hành một ngày dành cho ông bà và người cao niên

Nguồn tin này còn cho biết thêm: “Sẽ phân phối các tài liệu về linh đạo gia đình, về đào tạo và hoạt động mục vụ chuẩn bị hôn nhân, giáo dục tình cảm cho người trẻ, về sự thánh thiện của vợ chồng và gia đình sống ân sủng của Bí tích trong đời sống hằng ngày”.

Ngoài ra, Bộ cũng thông báo rằng “sẽ tổ chức các hội nghị chuyên đề quốc tế tại các trường đại học để khám phá nội dung và ý nghĩa của Tông huấn liên quan đến những vấn đề thời sự ảnh hưởng đến các gia đình trên toàn thế giới”.

Hội ngộ Thế giới các Gia đình năm 2022 tại Roma

“Tình yêu gia đình: ơn gọi và con đường nên thánh” là chủ đề đã được Đức thánh cha Phanxicô chọn cho cuộc Hội ngộ Thế giới các Gia đình lần thứ 10, sẽ được tổ chức tại Roma vào tháng 6 năm 2022.

Bộ giải thích: “Nhân dịp kỷ niệm 5 năm ban hành Tông huấn Amoris Laetitia và 3 năm ban hành Tông huấn Gaudete et Exsultate, cuộc Hội ngộ này nhằm trình bày tình yêu gia đình như ơn gọi và con đường nên thánh, để hiểu và chia sẻ ý nghĩa cứu độ sâu xa của các mối tương quan gia đình trong cuộc sống hằng ngày”.

Cuộc Hội ngộ do giáo phận Roma và Bộ tổ chức, ban đầu được dự định để kỷ niệm 5 năm Tông huấn Amoris Laetitia và 3 năm Tông huấn Gaudete et Exsultate, tức là vào năm 2021. Sau đó được dời sang năm 2022 vì đại dịch.

 

Bộ giải thích, “hôn nhân và gia đình, khi sinh hình tạo dạng cụ thể cho kinh nghiệm tình yêu, biểu lộ giá trị cao cả của các mối tương quan giữa con người với nhau, trong việc chia sẻ những niềm vui và thử thách, trong việc mở ra với cuộc sống hằng ngày, trong việc hướng dẫn mọi người đến gặp gỡ Chúa. Con đường này, khi chúng ta trung thành và kiên trì noi theo, sẽ củng cố tình yêu và thực hiện ơn gọi nên thánh thích hợp cho mỗi người, được cụ thể hóa trong quan hệ vợ chồng và gia đình. Theo nghĩa này, đời sống gia đình Kitô hữu là một ơn gọi và một con đường nên thánh, một biểu hiện “khuôn mặt đẹp nhất của Hội thánh” (Gaudete et Exsultate 9)”.

CÁC TIN KHÁC
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh 2020
Thư gửi sinh viên, học sinh Công giáo nhân dịp mừng lễ Chúa Giáng sinh 2020
Chúng ta đang sống trong những ngày của Mùa Vọng, một mùa phụng vụ rất quen thuộc với truyền thống đức tin Kitô giáo. Thế nhưng, màu tím của Mùa Vọng của năm nay, lại mang thêm một sắc thái u buồn của đại dịch Covid-19 và bàng hoàng của bão lũ miền Trung.
Chi tiết >>
Bốn cách noi gương Thánh Giuse hàng ngày
Bốn cách noi gương Thánh Giuse hàng ngày
Để tôn vinh Thánh Giuse thì những lời cầu nguyện và lòng sùng kính là quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là noi gương cuộc đời và gương sáng của người Cha nuôi Chúa Giêsu.
Chi tiết >>
Tưởng nhớ Đức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến nhân ngày giỗ 15.12
Tưởng nhớ Đức Cố Giám mục Giuse Nguyễn Thiện Khuyến nhân ngày giỗ 15.12
Sinh năm 1900 tại họ đạo Bản Định, xứ Mỹ Điện, Thanh Hóa. Năm 1912 vào Trường Tập Ba Làng. Năm 1915 vào Tiểu chủng viện Phúc Nhạc của giáo phận Phát Diệm. Năm 1921 tốt nghiệp Tiểu chủng viện, ra giúp Linh mục Corbel (Cố Vạn) ở xứ Phong Ý, Thanh Hóa. Năm 1924 vào Đại chủng viện Thượng Kiệm (Ninh Bình).
Chi tiết >>
“Biết đọc bản thân” để phân định ơn gọi
“Biết đọc bản thân” để phân định ơn gọi
Chương trình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam (HĐGMVN) trong ba năm 2020-2022 chọn hướng mục vụ giới trẻ. Trong hướng đi đó, HĐGMVN kêu gọi mọi thành phần Dân Chúa, nhất là những người có trách nhiệm trong Giáo hội Việt Nam, hướng về giới trẻ trong việc mục vụ của mình, và đồng thời, đi theo cách nhìn của tông huấn Christus Vivit, các giám mục cũng mời gọi giới trẻ hãy trở thành tác viên của việc mục vụ, trở thành người chủ động trong việc dấn thân xây dựng Giáo hội và thế giới.[1] Định hướng chung cho ba năm và cách riêng cho năm 2020, thư chung của HĐGMVN nói đến việc phân định ơn gọi
Chi tiết >>
Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020
Thư gửi anh chị em giáo chức Công giáo nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11-2020
Mặc dù ngày “Nhà Giáo Việt Nam” đầu tiên được công bố và tổ chức trang trọng vào ngày 20.11.1982, nhưng từ bao đời trong lòng con dân Đất Việt đã khắc ghi và biểu lộ một cách sâu xa tâm tình “tôn sư trọng đạo”, để tôn vinh lòng tận tụy và kiên nhẫn của những người thầy trong cuộc sống.
Chi tiết >>
Sự cám dỗ: Những cách thức tấn công thường dùng của ma quỷ đối với chúng ta
Sự cám dỗ: Những cách thức tấn công thường dùng của ma quỷ đối với chúng ta
Cám dỗ là phương thức hoạt động thường dùng của ma quỷ (x. 1Ga 3,8-10). Satan là tên cám dỗ (1Tx 3,5), và như cách nó đã gây ra Sự sa ngã, nó vẫn không ngừng xúi giục chúng ta khước từ ân sủng của Thiên Chúa và phạm tội. Cám dỗ xảy ra với tất cả mọi người.
Chi tiết >>
“Hiếu” và “Tâm”: Điểm hội ngộ giữa người Công giáo và tín đồ các tôn giáo
“Hiếu” và “Tâm”: Điểm hội ngộ giữa người Công giáo và tín đồ các tôn giáo
Giáo hội xét thấy những phương thức hành động và lối sống, những huấn giới và giáo thuyết kia, dù có nhiều điểm khác với chủ trương và đề nghị của Giáo hội, nhưng vẫn thường mang lại một tia sáng của Chân Lý, Chân Lý chiếu soi tất cả mọi người
Chi tiết >>
Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh
Các điều kiện lãnh Ơn Toàn Xá trong tháng 11 được điều chỉnh
Do đại dịch Covid-19, để đảm bảo các điều kiện an toàn sức khoẻ, Toà Ân giải Tối cao đã ban hành một sắc lệch cho phép việc lãnh nhận Ơn Toàn Xá dành cho các tín hữu đã qua đời có thể được thực hiện trong suốt tháng 11.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm