2h:16 (GMT+7) - Chủ nhật, 4/12/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Hiệp hành Giai đoạn Châu lục - Hướng dẫn tiến hành cấp giáo phận

21h:32 (GMT+7) - Thứ sáu, 18/11/2022

HIỆP HÀNH GIAI ĐOẠN CHÂU LỤC
HƯỚNG DẪN TIẾN HÀNH CẤP GIÁO PHẬN

BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM soạn thảo

1. Toàn bộ tiến trình Thượng Hội Đồng Giám Mục về Hiệp Hành gồm ba giai đoạn (x. DCS, tr. 50):

- Giai đoạn I (10.2021 – 08.2022): cấp Giáo Hội địa phương.

- Giai đoạn II (08.2022 – 03.2023): cấp Giáo Hội châu lục.

- Giai đoạn III (04.2023 – 10.2024): cấp Giáo Hội hoàn vũ.

2. Chúng ta đang ở giai đoạn II của tiến trình, giai đoạn II gồm các bước sau:

- Cấp giáo phận (x. Tài Liệu Châu Lục - TLCL 109.1): các giáo phận tổ chức phân định, đào sâu giai đoạn I, dựa vào chất liệu của TLCL. Bước này là mục tiêu chính của Hướng Dẫn này, sẽ nói chi tiết hơn ở mục 3. bên dưới.

- Cấp quốc gia (HĐGMVN; x. TLCL 109.2): Đức cha Tổng thư ký và các cộng tác viên sẽ đúc kết các chất liệu gởi về từ các giáo phận và viết bản tường trình, để đi trình bày ở cấp châu lục.

- Cấp châu lục (FABC; x. TLCL 109.3-5): Đức cha Tổng thư ký và hai cộng tác viên sẽ tham dự cuộc phân định cấp châu lục (FABC).

3. Cấp giáo phận (x. TLCL 109.1)

a. Mục đích, bản chất

- Mục đích là tiến hành cuộc phân định, lắng nghe và biết thực trạng của các Giáo hội địa phương khác (dựa trên TLCL) và chia sẻ kinh nghiệm riêng của Giáo phận mình (x. 109.1). Đồng thời cũng lên tiếng nói, giúp cho bước châu lục (FABC) có chất liệu để tiến hành cuộc đối thoại giữa Giáo hội hoàn vũ và Giáo hội địa phương (x. 106).

- Mục đích không phải là nhận xét, sửa chữa bản văn TLCL.

- Đức cha giáo phận cùng với ban hiệp hành giáo phận tổ chức và tham gia tiến trình phân định dựa trên TLCL, bằng cách trả lời ba câu hỏi ở số 106.

- Việc tổ chức tiến trình phân định nói trên cần bao gồm nhiều thành phần đa dạng hết sức có thể, đại diện cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận (x. TLCL 108).

* Ghi chú: khác với giai đoạn I, vốn huy động từng giáo xứ, ở giai đoạn II này, các giáo phận chỉ cần quy tụ một số nhóm với thành phần đa dạng. Những người này có thể đọc TLCL và có thể tiến hành tiến trình phân định chung với nhau.

b. Gợi ý các bước tiến hành

i. Đức cha và ban hiệp hành giáo phận thành lập các nhóm phân định, với thành phần đa dạng (giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân nam nữ, chuyên viên, v.v.). Việc thành lập nhóm thế nào tuỳ các giáo phận (có thể theo các giáo hạt, hoặc có thể dựa trên và mở rộng thành phần chủ chốt là ban hiệp hành giáo phận).

ii. Các nhóm đọc TLCL, cầu nguyện, chia sẻ thiêng liêng, theo ba câu hỏi ở số 106 (cách tổ chức, thời lượng thế nào, tuỳ mỗi giáo phận). Cách tổ chức tương tự như trong giai đoạn I, đặc biệt chú ý đến việc dành thời gian cho việc đọc TLCL, cầu nguyện và trò chuyện thiêng liêng (TLCL 109.4; x. Vademecum, Appendix B, s.8).

iii. Thư ký nhóm đúc kết theo ba câu hỏi, gởi về cho ban hiệp hành giáo phận.

iv. Ban hiệp hành giáo phận đúc kết chia sẻ của các nhóm về ba câu hỏi, tối đa 9 trang A4, gởi Văn phòng Tổng thư ký HĐGMVN, hạn chót ngày 20.12.2022.

v. Ban Thư ký của HĐGMVN sẽ đúc kết và gởi cho FABC hạn chót ngày 15.01.2023.

4. Ba câu hỏi để chia sẻ và đúc kết (x. TLCL 106)

a. Sau khi đọc và cầu nguyện với TLCL, những điều nào phản ánh rõ nét nhất các kinh nghiệm và các thực tế của giáo phận của bạn và của Giáo hội tại Châu Á? Có điều nào mới, điều nào soi sáng thêm cho bạn?

b. Sau khi đọc và cầu nguyện với TLCL, đâu là những căng thẳng và khác biệt giữa tài liệu và thực tế tại giáo phận và châu lục của bạn? Từ đó, những câu hỏi hay vấn nạn nào nên được xem xét giải quyết ở những bước tiếp theo của tiến trình Thượng Hội đồng?

c. Sau khi trả lời hai câu hỏi trên, đâu là những ưu tiên, những chủ đề nổi bật, những hành động mà giáo phận chúng ta muốn chia sẻ cho các Giáo Hội địa phương khác trong phiên họp thứ nhất của THĐGMTG vào 10/2023?

5. Gợi ý tổ chức (ví dụ tham khảo về cách tổ chức của một giáo phận có 5 giáo hạt)

a. Lập 5 nhóm theo 5 giáo hạt, mỗi nhóm gồm: 4 cha (do cha Quản hạt đứng đầu, một cha thư ký); 4 tu sĩ; 4 giáo dân có khả năng. Tất cả 12 người.

b. Sau khi có bản dịch TLCL tiếng Việt (ngày 10/11) thì cha Quản hạt tổ chức ngay nhóm mình thực hiện phân định theo 3 câu hỏi nói trên (số 4), rồi gởi về cho ban Hiệp hành giáo phận trước ngày 15/12/2022 (có 35 ngày để thực hiện).

c. Ban hiệp hành giáo phận tổng kết gởi cho VP HĐGMVN kịp hạn 20/12/2023 (có 5 ngày để tổng hợp).

d. Mỗi giáo hạt có thể cho Đức Cha và Ban hiệp hành giáo phận biết ngày giờ tổ chức, để các vị đến hiện diện, cùng cầu nguyện và phân định với các nhóm.

WHĐ (18.11.2022)

CÁC TIN KHÁC
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn của Tạp chí America
Đức Thánh Cha Phanxicô trả lời phỏng vấn của Tạp chí America
Trong cuộc phỏng vấn dành cho « America Magazine », Đức Phanxicô đã đề cập đến các chủ đề khác nhau : phá thai, lạm dụng tính dục, vai trò của nữ giới trong Giáo hội hay sự thỏa thuận giữa Tòa Thánh và Trung quốc. Gợi lên cuộc chiến tranh ở Ucraina, Đức Thánh Cha đảm bảo rằng « Tòa Thánh sẵn sàng làm trung gian cho hòa bình ».
Chi tiết >>
Huấn từ của Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế
Huấn từ của Đức Thánh Cha dành cho Ủy ban Thần học Quốc tế
Sáng 24.11. 2022, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tiếp hơn 30 thành viên của Ủy ban Thần học Quốc tế (ITC) tại Điện Tông tòa Vatican.
Chi tiết >>
Thực hiện Thượng hội đồng là thực hiện việc loan báo Tin Mừng
Thực hiện Thượng hội đồng là thực hiện việc loan báo Tin Mừng
Một cuộc họp kéo dài hai ngày, 28-29, với sự tham gia của các Chủ tịch và Điều phối viên của các Hội đồng Châu lục đã kết thúc sáng thứ Ba 29.11. 2022. Diễn ra tại văn phòng của Tổng thư ký Thượng hội đồng, cuộc họp nhằm chuẩn bị cho các Hội đồng Châu lục, thời điểm đỉnh cao của giai đoạn thứ hai của tiến trình Thượng hội đồng 2021-2024.
Chi tiết >>
Tường thuật Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVIII
Tường thuật Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVIII
Tường thuật Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Hà Nội Lần Thứ XVIII
Chi tiết >>
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII - Nhiệm kỳ 2022-2025
WHĐ (19.11.2022) - Sau một năm bì trì hoãn vì đại dịch Covid-19, Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam lần thứ VII nhiệm kỳ 2022-2025 đã được tổ chức tại Tòa giám mục Phát Diệm từ ngày 14 đến 18 tháng 11 năm 2022, với chủ đề: Lượng định và định hướng hoạt động của Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam (LHBTTCVN).
Chi tiết >>
Tin thêm về Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam diễn ra tại Phát Diệm
Tin thêm về Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam diễn ra tại Phát Diệm
Tin thêm về Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp Việt Nam
Chi tiết >>
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp lần thứ VII tại Phát Diệm-nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Liên hiệp Bề trên Thượng cấp lần thứ VII tại Phát Diệm-nhiệm kỳ 2022-2025
Đại hội Liên hiệp Bề trên thượng cấp lần thứ VII tại Phát Diệm-nhiệm kỳ 2022-2025
Chi tiết >>
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông
Đức Thánh Cha tiếp các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông
Trong diễn văn được soạn nhân cuộc gặp gỡ các thành viên và nhân viên của Bộ Truyền thông vào trưa thứ Bảy 12/11/2022, nhân Đại hội toàn thể của Bộ, Đức Thánh Cha nhắc rằng truyền thông phải trình bày các ý kiến đa dạng nhưng đồng thời luôn cố gắng duy trì sự hiệp nhất và sự thật, đồng thời chống lại sự vu khống, bạo lực bằng lời nói, chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa cực đoan.
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm