14h:10 (GMT+7) - Thứ tư, 29/06/2022 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Thông báo: Chương trình lễ quan thầy Giáo phận và Ban Chấp hành các giáo xứ

7h:57 (GMT+7) - Thứ sáu, 17/06/2022

Giáo phận Phát Diệm

Ban Giáo dân

THÔNG BÁO

VỀ CHƯƠNG TRÌNH LỄ KÍNH HAI THÁNH PHÊRÔ VÀ PHAOLÔ

QUAN THẦY GIÁO PHẬN

QUAN THẦY BAN CHẤP HÀNH XỨ HỌ

Thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022

---***---

Kính thưa Cha Đại diện, Cha Phó Đại diện, quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Tu sĩ,

Thưa quý Ban Chấp hành xứ-họ và toàn thể anh chị em Giáo dân Giáo phận Phát Diệm,

Thừa ý Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Giám quản Tông toà Phát Diệm, Ban Giáo dân xin gửi đến quý Đấng bậc và anh chị em chương trình lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ, quan thầy Giáo phận, cách riêng quan thầy quý Ban Chấp hành như sau: 

- 7g45:               Đón tiếp.

- 8g – 9g:           Gặp gỡ Giáo hội Hiệp hành.

- 9g10 – 9g25:   Gặp Cha Antôn Phan Văn Tự, Đại diện Đức Giám quản.

- 9g30:               Thánh lễ tạ ơn tại Nhà thờ Chính Tòa.

Chúng con trân trọng thông báo và kính mời quý Cha về hiệp dâng Thánh lễ đồng tế để cầu nguyện cho Giáo phận cũng như cho quý Ban Chấp hành các giáo xứ (Xin quý Cha mang lễ phục đỏ).

Cách riêng, đây cũng là dịp quý Ban Chấp hành xứ trong toàn Giáo phận mừng bổn mạng, vậy kính mời quý Ban Chấp hành (cả 4 vị) sắp xếp công việc về tham dự ngày trọng đại này.

Chúng con kính xin quý Cha, cách riêng Cha hạt trưởng cùng quý Cha trong hạt Phát Diệm và Giáo hạt Tôn Đạo, thông báo cho anh chị em Giáo dân ở gần về tham dự Thánh lễ đông đủ và sốt sắng.

Kính xin Cha Hạt trưởng Phát Diệm chủ động xắp xếp buổi cử hành phụng vụ: người đọc Sách Thánh, đọc lời nguyện giáo dân, giúp lễ, đoàn dâng lễ vật (12 người), Ca đoàn, Hội Kèn đồng và một vị đại diện đọc lời cảm ơn.

Sau Thánh lễ, kính mời quý Cha, quý Thầy Phó tế, quý Ban Chấp hành ở lại dùng cơm trưa tại Nhà Chung Phát Diệm.

Hoàng Mai, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Thay mặt Ban Giáo dân

 

Linh mục Antôn Đoàn Minh Hải

Trưởng ban

 

CÁC TIN KHÁC
Thư mời: Ngày Lễ sinh Ơn gọi 2022
Thư mời: Ngày Lễ sinh Ơn gọi 2022
Thư mời: Ngày Lễ sinh Ơn gọi 2022
Chi tiết >>
Thông báo: V/v Lạc quyên cho quỹ"Đồng Tiền Thánh Phêrô"
Thông báo: V/v Lạc quyên cho quỹ"Đồng Tiền Thánh Phêrô"
Thông báo: V/v Lạc quyên cho quỹ"Đồng Tiền Thánh Phêrô"
Chi tiết >>
Giới thiệu: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng-Bùi Chu
Giới thiệu: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng-Bùi Chu
Thư ngỏ: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Mẹ Thăm Viếng-Bùi Chu
Chi tiết >>
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 2022
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 2022
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm 2022
Chi tiết >>
Thư ngỏ: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022
Thư ngỏ: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022
Thư ngỏ: Khoá tìm hiểu ơn gọi Dòng Đức Bà Truyền Giáo 2022
Chi tiết >>
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Bùi Chu 2022
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Bùi Chu 2022
Thư ngỏ: Tìm hiểu ơn gọi Dòng Đa Minh Bùi Chu 2022
Chi tiết >>
Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Ngát-Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Ngát-Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
Cáo phó: Nữ tu Maria Phạm Thị Ngát-Hội Dòng Mến Thánh Giá Phát Diệm
Chi tiết >>
Cáo phó: Anna Trần Thị Cúc-thân mẫu nữ tu Anna Đinh Thị Xuân-giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Anna Trần Thị Cúc-thân mẫu nữ tu Anna Đinh Thị Xuân-giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Anna Trần Thị Cúc-thân mẫu nữ tu Anna Đinh Thị Xuân-giáo xứ Dưỡng Điềm
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm