13h:12 (GMT+7) - Thứ sáu, 1/12/2023 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Thông báo: V/v-Thực hiện thỉnh ý hiệp hành năm 2022

16h:40 (GMT+7) - Thứ tư, 26/01/2022

THÔNG BÁO

 V/v: Thực hiện thỉnh ý hiệp hành năm 2022

           Để thực hiện tiến trình hiệp hành trong giáo phận, hướng tới Thượng Hội đồng Giám mục năm 2023, Ban Linh hoạt viên xin thông báo Chương trình thực hiện thỉnh ý hiệp hành như sau:

I. Huấn luyện Điều phối viên theo giáo hạt

1. Nhân sự:

- Mỗi cộng đoàn tu, giáo xứ cử 5 đại diện (2 ban hành giáo, 1 gia trưởng, 1 hiền mẫu, 1 huynh trưởng). Danh sách báo cho cha Quản hạt.

- Trưởng ban tổ chức: cha Quản hạt, cùng quý cha trong hạt.

2. Địa điểm: Do cha Quản hạt chọn và thông báo cho giáo hạt mình.

3. Thời gian: Từ 9:00 đến 11:00, vào ngày ấn định như lịch dưới đây (giáo hạt nào thay đổi xin cho biết):

 • Giáo hạt Phát Diệm: 14-2-2022
 • Giáo hạt Văn Hải : 15-2-2022
 • Giáo hạt Tôn Đạo : 16-2-2022
 • Giáo hạt Phúc Nhạc :18-2-2022
 • Giáo hạt Cách Tâm: 20-2-2022
 • Giáo hạt Bạch Liên :21-2-2022
 • Giáo hạt Ninh Bình : 22-2-2022
 • Giáo hạt Đồng Chưa : 23-2-2022
 • Giáo hạt Vô Hốt : 24-2-2022.

II. Tổ chức thỉnh ý tại giáo xứ, giáo hạt, cộng đoàn tu

A/ Tại giáo xứ, cộng đoàn tu: Các Điều phối viên đã được tập huấn, kết hợp với cha xứ, hoặc Bề trên cộng đoàn tổ chức các buổi thỉnh ý cho giáo xứ, cộng đoàn mình. Cha xứ, Bề trên cộng đoàn là trưởng ban tổ chức.

1. Tham dự viên: Mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ, cộng đoàn được mời gọi tham gia. Nếu lượng người đông có thể chia thành nhiều buổi thỉnh ý theo các khối: Gia trưởng, Hiền mẫu, Giới trẻ, Thiếu niên nhi đồng…

2. Địa điểm: Tại giáo xứ, cộng đoàn. Nơi chốn cụ thể do cha xứ, Bề trên cộng đoàn ấn định (đủ trang thiết bị cho buổi thỉnh ý).

3. Thời gian: Từ 03-3 đến 30-4-2022. Cha xứ, Bề trên cộng đoàn và các Điều phối viên chọn ngày phù hợp, báo cho Ban Linh hoạt viên để có thể được hỗ trợ nội dung. Cha xứ, Bề trên cần chọn trước một thư ký ghi lại các ý kiến trong buổi thỉnh ý. Thư ký sẽ đúc kết thành bản văn (theo mẫu) không quá 10 trang A4 và gửi về ban Linh hoạt viên.

B/ Tại các giáo hạt: Cha Quản hạt là trưởng ban, cùng các điều phối viên trong hạt. Diễn tiến như các buổi nơi giáo xứ.

2. Thành phần tham dự: Mỗi giáo xứ cử 15-20 đại biểu, đăng ký với cha Quản hạt.

3. Thời gian: Từ 01-5 đến 04-6

4. Địa điểm: Do cha Quản hạt.

 

C. Diễn tiến cuộc thỉnh ý

1. Khởi nguyện: xin ơn Chúa Thánh Thần

2. Diễn giải nội dung và tinh thần Hiệp hành-thỉnh ý (30 phút): do một Hiệp hành viên hoặc một Điều phối viên.

3. Đọc chậm rãi 10 câu hỏi

4. Thinh lặng ít phút để Chúa Thánh Thần tác động

5. Phát biểu ý kiến (60 phút):

 • Hiệp hành viên hoặc Điều phối viên chủ trì buổi thỉnh ý, mời từng người cho ý kiến (ý kiến xoay quanh 10 câu hỏi, với ý hướng xây dựng). Người điều hành lắng nghe, chỉ giải thích khi thật cần thiết.
 • Mỗi ý kiến trực tiếp (hoặc viết văn bản) không quá 5 phút về một hoặc 2 câu hỏi vừa nêu.

6. Kết thúc: có thể bằng Thánh lễ, chầu Thánh Thể phép lành, hoặc cầu nguyện tự phát,… (Nếu là Thánh lễ hoặc chầu Thánh Thể thì nên có giờ giải lao trước đó).

7. Gửi bản đúc kết và các ý kiến bằng văn bản (cả những văn bản chưa được phát biểu, nếu có) về Ban Linh hoạt viên.

 

III. Các cuộc thỉnh ý online :

                 1. Thời gian: Từ 20:00 đến 21:30 các Chúa Nhật I, II, III, IV mùa

Chay (06/3, 13/3, 20/3, 27/3).

2. Thành phần:

- Mọi thành phần được mời gọi tham gia, nhất là anh chị em di dân, sinh viên, học sinh.

- Đăng ký tham gia qua mục Hiệp hành, trên trang nhà https://phatdiem.org/

3. Phụ trách:

- Cha Phaolo Nguyễn Tất Ứng, cha Giuse Trần Văn Đỉnh phụ trách kỹ thuật và tổ chức.

- Ban Linh hoạt viên và Hiệp hành viên chủ trì các buổi thỉnh ý theo lịch phân công.

 

IV. Hội nghị Tiền-Thượng Hội đồng Giám mục tại giáo phận: 05-6-2022, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tại Tòa Giám mục. Mọi chi tiết cụ thể sẽ thông báo sau.

 

Phát Diệm, ngày 25-01-2022

 

Linh mục Phêrô Nguyễn Văn Hiện

Linh hoạt viên

 

 

Lưu ý:

Để đi đến cuộc thỉnh ý thu được kết quả, xin quí cha:

 1. Chuẩn bị:
 • Trước khi diễn ra cần phải có thông tin kịp thời, rộng rãi và chính xác tới mọi thành phần dân Chúa: thông tin tại nhà thờ, bảng tin, trang nhà, hoặc Zalo, Fb,..: Nội dung, Bản câu hỏi, ngày giờ tổ chức,…
 • Chuẩn bị chu đáo tất cả các vấn đề về tổ chức : Nhân sự, cơ sở vật chất…
 • Người THƯ KÝ cần phải ghi nhanh, ghi chính xác những chia sẻ. Có thể dùng kỹ thuật GHI ÂM để hỗ trợ việc ghi chép (ghi âm lại để nghe lại và ghi thành văn bản).
 1. Đăng ký chương trình:
 • Các giáo xứ, giáo hạt, cộng đoàn dòng tu, chủng viện,… lên kế hoạch tổ chức buổi thỉnh ý: Ban tổ chức, thư ký, thành phần tham dự, địa điểm, ngày giờ,…
 • Đăng ký với Linh hoạt viên (cha Phêrô Nguyễn Văn Hiện, đt và Zalo: 0945626266). Lịch cụ thể sẽ được đăng trên trang giáo phận
 • Năng nhắc nhở nội dung và tinh thần hiệp hành trong giảng dạy, buổi hội họp,…

 

TÀI LIỆU TẢI VỀ:

- Các câu hỏi trong buổi thỉnh ý

- Hướng tới một Hội thánh Hiệp hành 

- Mẫu góp ý dành cho thư ký

- Tài liệu cho điều phối viên

CÁC TIN KHÁC
Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”
Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”
Logo năm mục vụ 2024: “Thúc đẩy sự tham gia đời sống Giáo hội”
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Cecilia Vũ Thị Điểm- thân mẫu nữ tu Maria Đỗ Thị Mừng-Giáo xứ Như Sơn
Cáo phó: Bà cố Cecilia Vũ Thị Điểm- thân mẫu nữ tu Maria Đỗ Thị Mừng-Giáo xứ Như Sơn
Cáo phó: Bà cố Cecilia Vũ Thị Điểm- thân mẫu nữ tu Maria Đỗ Thị Mừng-Giáo xứ Như Sơn
Chi tiết >>
Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Cáo Phó Đức Cha Phaolô Tịnh Nguyễn Bình Tĩnh
Chi tiết >>
Thông báo: Lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam 24.11.2023
Thông báo: Lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam 24.11.2023
Thông báo: Lễ kính các Thánh Tử đạo Việt Nam 24.11.2023
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Augustino Bùi Đình Dần -thân phụ hai nữ tu Anna Bùi Thị Tươi và Anna Bùi Thị Huệ-giáo xứ Đồng Bài
Cáo phó: Ông cố Augustino Bùi Đình Dần -thân phụ hai nữ tu Anna Bùi Thị Tươi và Anna Bùi Thị Huệ-giáo xứ Đồng Bài
Cáo phó: Ông cố Augustino Bùi Đình Dần -thân phụ hai nữ tu Anna Bùi Thị Tươi và Anna Bùi Thị Huệ-giáo xứ Đồng Bài
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Phaolô Trần Văn Nhất-thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Thanh Dung-giáo xứ Mông Ân-giáo phận Thanh Hoá
Cáo phó: Ông cố Phaolô Trần Văn Nhất-thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Thanh Dung-giáo xứ Mông Ân-giáo phận Thanh Hoá
Cáo phó: Ông cố Phaolô Trần Văn Nhất-thân phụ nữ tu Maria Trần Thị Thanh Dung-giáo xứ Mông Ân-giáo phận Thanh Hoá
Chi tiết >>
Cáo phó: Lm. Giuse Vũ Kim Chính-SJ nguyên quán giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Lm. Giuse Vũ Kim Chính-SJ nguyên quán giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Lm. Giuse Vũ Kim Chính-SJ nguyên quán giáo xứ Dưỡng Điềm
Chi tiết >>
Trực tiếp: Thánh lễ và hoan ca mừng bổn mạng Sinh viên Công giáo Phát Diệm 14.10.2023
Trực tiếp: Thánh lễ và hoan ca mừng bổn mạng Sinh viên Công giáo Phát Diệm 14.10.2023
Trực tiếp: Thánh lễ và hoan ca mừng bổn mạng Sinh viên Công giáo Phát Diệm
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm