6h:45 (GMT+7) - Thứ năm, 13/08/2020 Theo dõi MXH:

"Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy"... (Mt 14,22-33)

Video giới thiệu ơn gọi Mến Thánh Giá Phát Diệm

21h:19 (GMT+7) - Thứ hai, 27/07/2020

21h:19 (GMT+7) - Thứ hai, 27/07/2020   |   Lượt xem: 186
CÁC TIN KHÁC
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Video Thánh lễ tạ ơn Hồng ân Khấn trọn
Chi tiết >>
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Video Bài giảng của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Video Bài giảng của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn
Mầu nhiệm Thánh Giá-Con đường ngược chiều: Bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Vĩnh Khấn MTG Phát Diệm
Chi tiết >>
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục là hiện thân của Chúa
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục là hiện thân của Chúa
Video bài giảng của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng: Linh mục là hiện thân của Chúa
Chi tiết >>
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và Ngân khánh khấn Dòng MTG
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và Ngân khánh khấn Dòng MTG
Video Thánh lễ Tạ ơn Hồng ân Tiên khấn và Ngân khánh khấn Dòng MTG
Chi tiết >>
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Video đáp ca Thánh lễ Tạ ơn Khấn dòng
Chi tiết >>
Video Bài giảng của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn Khấn Dòng 10.06.2020
Video Bài giảng của Đức TGM Giuse trong Thánh lễ Tạ ơn Khấn Dòng 10.06.2020
Trong bài giảng, Đức Tổng Giuse đã nhấn mạnh đến nền tảng ơn gọi của mỗi người là ơn gọi làm Kitô hữu, quan trọng hơn nữa là ơn gọi làm môn đệ cho Chúa, lắng nghe tiếng Chúa, nhận biết Chúa.
Chi tiết >>
Tình Chúa trung kiên (Video): Cảm tạ hồng ân 30 năm linh mục của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
Tình Chúa trung kiên (Video): Cảm tạ hồng ân 30 năm linh mục của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
Video tình Chúa trung kiên: Cảm tạ hồng ân 30 năm linh mục của Đức TGM Giuse Nguyễn Năng
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bbt@phatdiem.org
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm