23h:54 (GMT+7) - Thứ ba, 16/04/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hoa-giáo xứ Hoài Lai
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Đệ-thân phụ nữ tu Têrêsa Nguyễn Thị Hoa-giáo xứ Hoài Lai
Chi tiết >>
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Thông báo: V/v Lễ quan thầy Giáo phận 29/06/2023
Chi tiết >>
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy Ban Chấp hành xứ họ
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô,
Thông báo: Ngày lễ kính hai thánh Phêrô và Phaolô, quan thầy Ban Chấp hành xứ họ
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô Phạm Văn Phúc và Lm. Vinhsơn Phạm Văn Hậu-giáo xứ Yên Vân
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô
Cáo phó: Ông cố Phêrô Phạm Khắc Hòa-thân phụ Lm.Phanxicô Phạm Văn Phúc và Lm.Vinhsơn Phạm Văn Hậu-giáo xứ Yên Vân
Chi tiết >>
Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn-Khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Phêrô tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn-Khởi đầu sứ vụ của
Trực tiếp: Thánh lễ tạ ơn-Khởi đầu sứ vụ của Đức Cha Phêrô tại nhà thờ chính tòa Phát Diệm
Chi tiết >>
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hòa-thân phụ Lm.Giuse Nguyễn Văn Phúc-Giáo xứ Quảng Phúc
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hòa-thân phụ Lm.Giuse
Cáo phó: Ông cố Giuse Nguyễn Văn Hòa-thân phụ Lm.Giuse Nguyễn Văn Phúc-Giáo xứ Quảng Phúc
Chi tiết >>
Cáo phó: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi-thân mẫu Lm. Antôn Đặng Hồng Quảng-giáo xứ Dưỡng Điềm
Cáo phó: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi-thân mẫu Lm.
Cáo phó: Bà cố Têrêsa Nguyễn Thị Mùi-thân mẫu Lm. Antôn Đặng Hồng Quảng-giáo xứ Dưỡng Điềm
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm