12h:16 (GMT+7) - Thứ hai, 20/05/2024 Theo dõi MXH:

"Còn chúng tôi, chúng tôi phải làm gì" (Lc 3,10-18)

Giáo xứ Ứng Luật

17h:35 (GMT+7) - Chủ nhật, 29/03/2020

GIÁO XỨ ỨNG LUẬT

Xã Quang Thiện, Kim Sơn, Ninh Bình

1. Tên gọi: Giáo xứ Ứng Luật
2. Năm thành lập: 1947
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ (hiện tại): 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
6. Diện tích khuôn viên giáo xứ: 10.700m2
7. Số tín hữu: 512
8. Số giáo họ: 02
9. Số giáo họ có nhà thờ: 02
10. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca Đoàn
- Giới trẻ
- Ban Giáo lý

CÁC GIÁO HỌ


GIÁO HỌ TRUNG QUY

1. Tên gọi: Giáo họ Trung Quy
2. Năm thành lập: 1878
3. Bổn mạng giáo xứ: Sinh Nhật Đức Mẹ
4. Năm xây dựng nhà thờ: 1931
5. Tước hiệu nhà thờ: Sinh Nhật Đức Mẹ
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 170
8. Các hội đoàn: (phụ thuộc giáo xứ)

 


GIÁO HỌ TRỊ SỞ

1. Tên gọi: Giáo họ Trị sở
2. Năm thành lập:
3. Bổn mạng giáo xứ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
4. Năm xây dựng nhà thờ: 2006
5. Tước hiệu nhà thờ: Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
6. Diện tích khuôn viên giáo họ: thuộc giáo xứ
7. Số tín hữu: 460
8. Các hội đoàn:

- Hội Gia trưởng
- Hội Mân côi
- Ca đoàn xứ
- Giới trẻ

(Thống kê năm 2023)

CÁC TIN KHÁC
Giáo xứ Tôn Đạo
Giáo xứ Tôn Đạo
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Dục Đức
Giáo xứ Dục Đức
Xã Kim Định, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hòa Lạc
Giáo xứ Hòa Lạc
Xã Như Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Hướng Đạo
Giáo xứ Hướng Đạo
Xã Đồng Hướng, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Khiết Kỷ
Giáo xứ Khiết Kỷ
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Phú Hậu
Giáo xứ Phú Hậu
Xã Hùng Tiến, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Giáo xứ Thuần Hậu
Giáo xứ Thuần Hậu
Xã Ân Hòa, Kim Sơn, Ninh Bình
Chi tiết >>
Tòa Giám mục Phát Diệm
75 Phát Diệm Đông – Kim Sơn – Ninh Bình
ĐT: (+84) 229 3862 058 – Fax: (+84) 229 3862 724
Email: tgmpdiem@gmail.com
Ban Truyền thông Phát Diệm
Email: bttphatdiem@gmail.com
Kết nối với chúng tôi
Copyright © 2011-2020 Ban Truyền thông Phát Diệm